Skip to main content

Arbejdsgrupper på webområdet

Under webområdet på SDU er der nedsat arbejdsgrupper, som består af repræsentanter fra fakulteter og relevante repræsentanter fra fællesadministrationen.

Formålet med samarbejdsgrupperne er at skabe et fælles forum for erfaringsudveksling, komme med ønsker til ny funktionalitet samt bringe de indsigter i spil, som der besiddes i netop repræsentanternes arbejdsfelt. 

Beskrivelse og rammer for arbejdsgrupperne (22062022)

Sidst opdateret: 05.07.2022