Skip to main content

Arbejdsgruppen for forskningsformidling på sdu.dk

Formål

Formålet med etableringen af arbejdsgruppen for forskningsformidling er at give de medarbejdere, der arbejder med forskning og dermed primært indholdet i forskningssøjlerne på sdu.dk/forskning og sdunet.dk/forskning, et fælles forum for at erfaringsudveksle, komme med ønsker til ny funktionalitet, indholdsstrukturering og indholdsbehov – kort sagt bringe de indsigter i spil, som de besidder om netop deres arbejdsfelt.

Deltagere i arbejdsgruppen 

Tovholder: Kristoffer Lund Sørensen og Kurt Bilde, SDU Kommunikation

  • Rune Nørgaard Jørgensen, Humaniora
  • Mikkel Linnemann Johansson, Naturvidenskab 
  • Sidse Faxøe Enghave, Sundhedsvidenskab
  • Susanne Kjelstrup, Tekniske fakultet
  • Mads Lildholdt, Samfundsvidenskab
  • Anne Thorst Melbye, Biblioteket
  • Peter Olander, SDU RIO

Har du noget som du gerne vil have behandlet på et af de kommende møder, så kontakter du blot den kollega fra din enhed/fakultet, der deltager i arbejdsgruppen, og så vil han/hun bære det videre ind i arbejdsgruppen, hvis det vurderes relevant.

Mødefrekvens i 2024

I løbet af 2024 mødes arbejdsgruppen tre gange:

Referater fra møder før 2023

  • 10. maj, kl. 13.00-14.00 (udskudt til 30. maj) - se dagsorden og referat
  • 30. august, kl. 13.00-14.00 - workshop om samarbejdssøjlen
  • 30. november kl. 13.00-14.00 - aflyst

 

Sidst opdateret: 11.06.2024