Skip to main content

Beslutningsreferat fra mødet den 28.april 2022

Beslutningsreferat fra mødet den 28.april 2022

Ad 1) Der var nogle der gav udtryk for at man snart burde flippe, men at det virkede som om at der var en smule indholdstomt på søjlen. Der burde måske have været lavet flere eksempler på var der kunne ligge under de enkelte punkter. Vigtigt var det dog at de blev sikret at der blev beriget med meta-data således at google søgning blev håndteret på behørig vis.

Ad 2) Arbejdsgruppen for forskning kunne ikke finde en fælles feedback på projektgrundlaget ift. forskningsdelen på samarbejdssøjlen. Nogle gav udtryk for at man skyldte de faglige miljøer at levere i stedet for at blive ved med at snakke mens andre igen mente at snakken kunne berige udformningen.

Ad 3) Status på Visitkort på web (pure-portal) er at man nu har fået TAP'erne ud af pure, men at der stadig arbejdes på et par småknaster. Af disse blev emeritus, gæster forsker samt visse ph.d'er. Biblioteket er på sagen og arbejder på at få disse problematikker løst.

Ad 4) Under Evt. nævnte Rio at de arbejder med deres indhold. Særligt at få de ofte lange dokumenter gennemskrevet. SDU Kommunikation nævnte at styregruppe på deres næste møde vil kigge på arbejdsgruppernes fundament og mandat.

Sidst opdateret: 03.05.2022