Skip to main content

Dagsorden og referat for mødet den 30. maj 2023

  1. Research Portal på SDUnet
  • Octavia Sirbu, UX-designer fra RIO, fortalte om den kommende Research Portal på SDUnet og om, hvor i processen portalen er.
  1. Gruppens arbejde – hvad vil vi arbejde med, og hvordan?
  • I forlængelse af pkt. 1 og den kommende portal på SDUnet blev der diskuteret, hvordan vi sikrer os størst mulig sammenhæng mellem kommunikationen til eksterne på sdu.dk/forskning og interne sdunet.dk/forskning. Det er noget, vi skal være opmærksomme på, og noget vi automatisk vil komme til at arbejde med i indeværende år og på længere sigt.
  1. Gruppens fremtidige rolle ind i samarbejdssøjlen (samarbejde med forskere) og invitation workshop
  • Orienteringspunkt: Der bliver sendt invitation til at deltage i en workshop sammen med arbejdsgruppen for samarbejde, hvor der skal arbejdes med målgruppe-indgange og snitfladerne til forskningssøjlen - herunder siderne om samarbejde med forskere, SDUx, mv.
  1. Eventuelt
  • Engelsk version af forsiden for sdu.dk/forskning vil blive opdateret i løbet af sommeren.

Sidst opdateret: 06.06.2023