Skip to main content

Dagsorden og referat fra 4. februar 2021

Beslutningsreferart

Ad 1) Gennemgang af arbejdsprototype for en justering af forsiden for Forskning.

Kristoffer gennemgik mockup via XD. Denne sendes nu mod styregruppe for at få opbakning til endelig implementering

Ad 2) Eventuelt

Næste tema bliver de underliggende forskningssider og evt. behov for nye forskningsrettede komponenter. Arbejdsgruppen afsøger baglandet

 

Sidst opdateret: 12.02.2021