Skip to main content

Dagsorden og referat for mødet den 9. september 2022

1) Siden sidst

 • hvad er der sket på forskningssøjlerne på sdu.dk og sdunet.dk
 • UX-ressource hos RIO
 • Opdateret beskrivelse af arbejdsgruppens opgaver er besluttet i styregruppen og ligger på SDUnet
 1. Kommentarer:
  - Diskussion om arbejdsgruppens rolle og fremtidige fokus ifb. med kommende onlinestrategi og direktionens større fokus på fonde og umiddelbare vilje til at give løft til formidlingen på forskningssøjlen.
  - Diskussion om hvorvidt vi skal sætte en linje for en mere salgs-agtig kommunikation på sdu.dk/forskning mv., eller om vi skal fokusere på struktur.
  - Synspunkt/pointe om at strukturen og kommunikationen hænger sammen og ikke kan adskilles.
  - Forslag til at lave strategisk årshjul ifm. forskningssøjlen.
  - Forslag om at rykke tal og fakta længere ned på sdu.dk/forskning. Ikke enighed, argumenter for og imod.
  - Beslutning om at diskutere videre på næste møde, hvor direktionen sandsynligvis er kommet længere med deres arbejde med strategier og fokusområder for SDU.

2) Sitecore-skabelonsider for centre/enheder – ønsker, behov

- Orientering og opfordring til at sende feedback, ønsker og behov til videreudvikling af sitecoreskabeloner til web@sdu.dk

3) Navnenyt

 • Nyhedslisten er klar til at blive implementeret
 • Vejledning og skabelon er klar

- Orienteringspunkt: der bliver sendt vejledning mv. ud fredag d. 9. september eller senest uge 37.

4) Samarbejdssøjlen

 • Orientering om etablering af hurtigarbejdende arbejdsgruppe for forskningstilbud
 • Denne arbejdsgruppes fremtidige rolle i samarbejdssøjlen

- Orienteringspunkt: Når arbejdsgruppen er nået i mål, vil samarbejdssøjlens webgruppe gerne kunne prikke denne gruppe for forskning ift. at hente inspiration til fremtidige fokuspunkter vedr. SDU’s samarbejdstilbud med forskere. til erhverv, gymnasier, skoler, samfundet mv.

5) Eventuelt

- Grafisk Center vil gerne have udbredt kendskaben til deres services hos forskerne, så vi undgår at de forkerte fonte, logoer, farver osv. bliver brugt til papers, posters, powerpointpræsentationer osv., så det det materiale, der ses af offentligheden, er mest muligt strømlinet og i overensstemmelse med SDU’s brand. De modtager gerne input og forslag til hvor og hvordan man kan nå ud til forskerne.


Sidst opdateret: 12.09.2022