Skip to main content

Dagsorden og beslutningsreferat 6. maj 2020

Beslutningsreferat:

1: Visning af arbejdsprototype for en justering af forsiden for Forskning.

 • Prototype udsendes ultimo august 2020
 • Input til arbejdsprototype
  • Susan undersøger holdning til nyhedsformidling via siden
  • Muligheder for at den temabaserede indgang bliver et selvstændigt bånd
  • Det skal undersøges hvordan siden fungere ift. målgruppen
  • Faciliteter er pillet ud fordi de ikke vedligeholdes

Prototype danner grundlag for diskussion på næste møde.

2: Eventuelt

 • Intet til eventuelt

 

3: Næste møde: 2. september 2020 kl. 13.00-15.00. Mødet rykkes evt. pga. færdiggørelsen af ny prototype til oktober.


Sidst opdateret: 08.12.2020