Skip to main content

Dagsorden og beslutningsreferat 28. oktober 2020

Beslutningsreferat:

1: Gennemgang af arbejdsprototype for en justering af forsiden for Forskning.

Kristoffer gennemgik arbejdsprototypen, hvor der var særlig fokus på vælgeren. Efterfølgende gennemgik han forsiden sektion for sektion

2: Baglandsreaktioner/feedback

Vælgeren – Det blev foreslået at man flyttede ”Emner” helt i toppen, som den første filtreringsmulighed og at man dropper fakulteter på emner, men introducere dem senere (altså —> Emner —> Fakulteter —> Enhed). Spørgsmålet var dog om listen ville blive for lang, hvis alle underemner også skulle udlistes? Det blev derfor diskuteret om man skulle nøjes med helt overordnet emneord med en landingside med en uddybende beskrivelse og underliggende emneord. Det blev rejst om emneordssiderne i fald skulle bo på fakultetet eller skal de skal bo centralt via fordelingssider, hvor flere fakulteter kan figurere på samme emne. Kristoffer laver forskellige mockups af emneordsudlæsningen, så vi kan danne os indtryk af det visuelle.

Sundhed ville gerne slå et slag for at ”Forskningsgrupper” ændres til ”Forskningsenheder”. Sundhedsvidenskab vil også gerne kunne vise ERC bevillingerne på forskningsforsiden, da disse også kan bruges ift. rekruttering og tiltrækning af ekstern finansiering.

Herefter blev forskningsformidling vendt. Der var enighed om at formidling skulle ske under Nyheder->Ny Viden og at der burde etableres ”forsker til forsker” nyheder. Denne skulle bruges mere aktivt til promoveringer af artikler, priser og dybe forskningskomplekse ting. Et forslag var at give mulighed for, at de respektive forskningssider via deres egen nyhedsliste kunne angive om nyheden skulle på forskningsforsiden. Dette for at sikre en mere dynamisk forskningsforside. Da nyhederne deles mellem nyhedslister, vil man skulle sikre at nyheden kun fremkommer en gang. Den nye liste skal længere op hierarkiet og vises sammen med publikationer, mens de bløde nyheder (forskningsformidling) skal længere ned.

Holdningen var desuden at Ph.d-sektionen evt. kan udgå.

Over tid vil det også være godt hvis man kan vise events (kalender) med konferencer, talks, besøg osv.

Næste skridt:

Kristoffer prøver ud fra mødeinputtet at arbejde videre med mockup, herunder vælgeren, emnerne og hierarkiet, opdelingen på siden. Der skal også laves en version hvor Events(kalender) vises. Oplægget skal ud senest 14 dage før mødet.

3: Eventuelt

  • Intet til eventuelt

Næste møde er den 2. december 2020.

-Kurt

Sidst opdateret: 08.12.2020