Skip to main content

Dagsorden til mødet den 6. september 2021

Beslutningsreferat fra mødet den 6. september 2021

Ad 1) Tilbagemelding fra styregruppemødet i Juni

Styregruppen kvitterede for det arbejde der var lavet til nu og bad arbejdsgruppen arbejde videre med at udvikle forskningsuniverset.

Ad 2) Evt.

Intet

Sidst opdateret: 29.11.2021