Skip to main content

Dagsorden til mødet den 6. september 2021

Beslutningsreferat fra mødet den 4. november 2021

Ad 1) Demo af det "nye" forskningsunivers

Kristoffer demoede det forskningsunivers vi kan lave inden for rammerne af de eksisterende komponenter. Gruppen efterlyser at de sidste ting med vælger kunne komme på, men det kræver bevilling.

Ad 2) Evt.

Intet

Sidst opdateret: 29.11.2021