Skip to main content

Beslutningsreferat fra mødet den 3. februar 2022

Ad 1) Mål for gruppens arbejde i første semester 2022
Arbejdsgruppen ønsker at der skal komme endnu mere fokus på indhold. Regionaliseringen spiller en rolle fremad og vi skal på forskningssiderne komme endnu tættere på erhvervslivet og i den forbindelse blev der efterlyst, et brief på hvad samarbejdsgruppen, har tænkt sig ift. samarbejdssøjlen (særligt forskningsdelen). Arbejdsgruppen vil gerne arbejde med at får mere trafik ind på forskningssøjlen - Et forslag var, at vi kunne arbejde med hvordan SDU's forskning kunne blive endnu mere tydelig på Twitter og LinkedIn - f.eks. kunne en "SDU forskning"-kanal være en vej. Som en opmærksomhed i forhold til dette, kunne vores nyheder på forskningsforsiden godt komme endnu højere op og gerne med en 4-6 nyheder synlige.

Der blev desuden efterlyst hvor langt vi var med den forskningsområdebaserede søgefunktion, som var i de tidlige mock-ups.

SDU Kommunikation samler op på ovenstående.

Ad 2) Forskningssøjlen på SDUnet.dk
Rune gennemgik arbejdet med forskningssøjlen på SDUNet.dk. Der var stor ros til arbejdet og opbakning til at indholdet udelukkende findes på engelsk. Studieservice arbejder med en identisk søjle for uddannelse, som forventes klar 1. marts 2022. For begge søjler gælder at der findes hurtig vej ind til kerneemner som relaterer sig til de praktiske gøremål. I det komme semester bør det afklares hvem der ejer og hvem der skal vedligeholde siden.

Ad 3) Arbejdet med fælles governance for navnenyt under forskningssøjlen på sdu.dk
Navne er nu meldt ind og første møde er indkaldt til den 25. februar 2022. Målet er at der skal nås et oplæg til governance for navnenyt til næste styregruppemøde primo maj 2022.

Ad 4) Eventuelt
Intet til punktet


 

Sidst opdateret: 27.04.2022