Skip to main content

Dagsorden til 17. december 2020

Beslutningsreferart

Ad 1) Gennemgang af arbejdsprototype for en justering af forsiden for Forskning.

Kristoffer gennemgik mockup via XD

Ad 2) Baglandsreaktioner/feedback

Bekymring omkring emne-vælgeren fra Tek, fordi man ikke få en tilstrækkelig. Nat taler for få genkendelige kategorier, mens Tek taler om flere kategorier. Sund fremhæver genkendeligheden i kategorierne og bakker op om få kategorier.

Søgeord

Men hvem bestemmer hvilke søgeord der kan oprettes og om en enhed kan ”bære” søgeordet. Tek anbefaler at der kommer en governancestruktur.

Pure flyttes op i find-sektionen – og der laves tre knapper- find forsker, find forskningsprojekter og find publikation.

 Ad 3) Snak om "excellence" (se f.eks. https://forskning.ku.dk/excellence/)

Skydes til næste møde

Ad 4) Eventuelt

Intet

 

Sidst opdateret: 15.01.2021