Skip to main content

Beslutningsreferat:

1: Orientering: Styregruppens beslutning om den videre implementering af MitSDU (STUD2)

Styregruppens kommentar til indstillingen blev gennemgået. Særlig opmærksomhed på inddragelse af de studerende samt servicedeklaration (se senere)

2:Debat: Håndtering af udvidelsen af arbejdsgruppen med studerende

Arbejdsgruppen diskuterede, hvordan man kun finde studerende der havde studielivets behov for at finde information tæt på kroppen. Måske skulle man kigge i retning af studienævnsmedlemmer eller folk i skranker? Inddragelsen er virkelig vigtigt, men det er ikke bare at møde op til 4 årlige 2-timers møde, dertil er de studerende indsigter jo væsentlige særligt for det daglige arbejde med at sikre høj kvalitet på mitsdu. SDU Kommunikation kigger ind i rekrutteringen.

3:Debat: Servicedeklaration ift. brugerne af MitSDU

SDU Kommunikation udarbejder et udkast til servicedeklaration som rundsendes. Denne skal kredse om tre centrale elementer: Hvad, Hvem og Hvordan. Men arbejdsgruppen er enig om, at denne nødvendigvis må være et dynamisk dokument, da vi nok løbende og særligt når kredsen udvides med studerende, kommer til at arbejde meget mere med dokumentet for at sætte retning. Man fandt at servicedeklarationen som "koncept" også kunne anvendes som pejlemærke internt i arbejdsgruppen, særligt i forhold til nogle af de globale elementer, der jo skal arbejdes med fremad. SDU Kommunikation starter også med et udkast til et sådant dynamisk internt dokument.

4: Debat: Opdateringen af Studieliv? Hvordan ift. studiesiderne?

Arbejdsgruppe fandt at studieliv burde opdateres, men som en del af den øget fokus på lokalt indhold på studiesiderne, men samtidig også at man sagtens kunne give siderne en mindre overhaling indtil dette arbejde blev påbegyndt.

5: Orientering: Henvendelse omkring foreningspræsentation

Arbejdsgruppen så gerne at der blev udarbejdet listevisning, men ikke at der blev anvendt big related content. Det vigtige var at kunne danne overblik og at dette passende kunne ske via keyword opmærkning.

6: evt.

Begivenhedsmodulet blev berørt - dette modul er virkelig ventet, da det kan medvirke til at skabe en mere dynamisk oplevelse. SDU kommunikationen blev bedt om at melde opad i systemet ift. at sikre at det ikke blev forsinket yderligere!

Sidst opdateret: 08.12.2020