Skip to main content

Beslutningsreferat:

1: Gennemgang af de studerendes indstilling

De studerendes indstilling blev gennemgået og debatteret

2: høringssvar?

Arbejdsgruppen er blevet enig om 6 punkter der skal afsendes som høringssvar. Bettina og Kurt rundsender så det kan nås inden høringsfristens udløb

3: evt.

Intet til evt.

Sidst opdateret: 08.12.2020