Skip to main content

Referat fra mødet den 30. november 2022, kl 13.00-15.00 på Teams

Ad 1) Bemærkninger til referat og dagsorden
Ingen

Ad 2) Debat omkring studielivs-søjlen - behov, ønsker og indsigter
Hvad skal den løse for os og de studerende?
HUM- Formålet at lægge ting ind til studerende, som ikke hørte til andre steder - opslag omkring praktikmuligheder.
NAT - Mere liv inde under studieliv, mere bløde værdier, gruppearbejde, faglige fællesskaber, studieklubber.
StudieService - præsenterer foreninger, samarbejde med tek om noget, vil gerne genbesøge. Studieservice er i gang med behovsafdækning.
EOM ind på studielivssøjlen?
TEK - ikke gruppearbejde, hører under indhold på uddannelsen, campusliv faciliteter på campus, som ikke er en del af uddannelsen.

Svært at finde indhold på MitSDU. Mangler noget om studenterforeninger, årsfest, hvorfor ligger den så højt oppe. Fokus på hvad der er relevant. Informationer man ikke ved hvor man skal lægge - crash course når de studerende starter - minikursus i brugen af MitSDU.  Studieliv var valgfrit og nogle uddannelser ønskede ikke at have den med i oversigten. Semi død halvvejs information, det bør ligge i menuen. Forvirrende om man skal klikke på plusset eller selve linket. Udvid Odense fx Institutdysten, den engelske er ikke vedligeholdt. Studenterforeninger er ikke oversat til engelsk - det burde de.

 

MERE LIV:

Viden om det der altid er, faciliteter, fagråd, festudvalg, foreninger. Det der er vedvarende, som man kan involverer sig i. MitSDU bruger du hvis du skal finde de statiske informationer, det er ikke er sted at man shopper rundt. Kun statiske ting.

Studentlife er ikke oversat, det gør vi centralt fra. Fra indholdsleverandørerne. SDU jurasiden om valg er overflødig, de andre to er meget mere relevante.

 

Ad 3) Status på arbejdet med studiesiderne, herunder særligt det globale indhold
Der blev givet en kort status på arbejdet.

Ad 4) Status på markedsføring af mitsdu.dk ved SDU K
Helt februar i forhold til eksamen. De skal kunne se det visuelt for sig særligt de nye studerende. Mangler noget visuelt.
Konkrete aktiviter kampagne - langtsigtet årshjul.  Koble det op på noget bestemt - noget der er så spift.

Ad 5) Eventuelt 
Arrangement for weborganisationen kunne være oplagt


Sidst opdateret: 09.05.2023