Skip to main content

Beslutningsreferat:

Ad 1)Gennemgang af de lokale governancedokumenter

Dokumenterne blev gennemgået. De fleste ligger på teams og kan genbesøges der.

Ad 2)Videre implementeringsplan for MitSDU

Implementeringsplanen blev gennemgået. Denne går nu videre mod styregruppen.

Ad  3) evt.

Intet til evt.

Sidst opdateret: 03.09.2021