Skip to main content

Beslutningsreferart:

Ad 1)Den videre process for servicedeklarationerne for MitSDU

På dagen møde enige om at lave et AS-IS og TO-BE dokument, som bliver sendt ud asap.

Ad 2) Status på udvidelse med studerende

Der mangler pt. indmelding fra et fakultet. Vi samler de studerende til en kort orientering om arbejdsgruppens opgaver, så hele kredsen er klar til mødet den 3. december 2020

Ad 3) evt.

Intet

Sidst opdateret: 08.12.2020