Skip to main content

Referat af mødet 17. maj 2023

Referat af mødet den 17. maj 2023, kl. 13.00-15.00 på Teams

Ad 1) Bemærkninger til referat og dagsorden
Ingen bemærkninger. - findes på sdunet.

Ad 2) Orientering omkring anvendelsen af begivenhedsmodulet på studiesiderne på fakulteterne (SDU-K)
Dette er blevet vendt i webgruppen - udpræget er stemningen den, at man ikke har ansvar for opgaven. Det man har ansvaret for, er selve implementeret på MitSDU, men der mangler en krog i organiseringen i forhold til validering af indhold. Implementeringen er med andre ord ok, så det er kun organiseringen af administrative led som mangler og det bør nogen på fakulteterne gøre noget ved. Klart udtryk at det nok mere er et spørgsmål om prioritering og manglende ressourcer.

Studieservice prøver at bruge modulet, men syntes det er svært at bruge i praksis, hvis man vil målrette til f.eks. en by. Særligt fordi fakulteterne ikke har medtaget by-kategorien i deres udlæsning på studiesiderne, skal man sætte sig godt ind i studiestrukturen for at kunne dette. Bydelen er implementeret som et åbent tag - det betyder at der ikke sker validering, men at alle kan tagge byerne. Dette for at der er et sted, hvor alt kan lægges, målrettede byen specifikt – med andre ord en måde at få etableret en "Det sker" i den enkelte by. EOM har ikke attributter koblet på det enkelte tag. Det er studierne man kommunikerer til. Det har ikke været tiltænkt, at man skal kunne filtrere ift. den enkelte by eller uddannelsesniveau, men at der skulle ligges en indsats ift. de enkelte studier. Studieservice mente, at det er for ressourcekrævende at skulle undersøge det aktuelle uddannelsesudbud i de respektive byer ifm. oprettelse af et opslag. Studieservice rejste også ønsket om muligheden for en distributionsliste for hhv. heltids- og deltidsuddannelser, da den nuværende, der indeholder alle uddannelser, ikke kan anvendes ift. målrettede opslag.

SDU-Kommunikation henviste til den indbyggede tagliste-funktion, som har været en del af EOM siden starten, hvor man kan opbygge lister og dele mellem hinanden via eksport - via denne funktion kan man opbygge taglister f.eks. for byer, studieniveauer osv. SDU Kommunikation gentog grundprincippet - man skal ikke kunne sende alt igennem, men at der bør ske en vurdering af relevans. By-tagget f.eks. Slagelse, kan, da dette er åbent tag, anvendes ukritisk. Ved brug af dette vil man ramme alle i Slagelse. SDU-Kommunikation tager ønsket fra Studieservice med videre, men understreger at dette vil betyde en væsentlig ændring af hele bunddelen i EOM, hvilket bl.a. vil betyde at der skal tilknyttes filtreringsattributter under de enkelte tags. Denne opgave må efterfølgende skulle løses decentralt, hvor man ikke nødvendigvis har ophænget til dette. Derfor vil det ikke nødvendigvis bringe mere eller bedre funktionalitet end den eksisterende Tag-liste funktionalitet. Desuden anvendes EOM også ift. SDUnet.dk, hvor der ikke er rejst tilsvarende problematik. Der skal med andre ord kigges på om scoopet for EOM skal udvides, idet der jo allerede findes en funktion til overordnet gruppering af tags.

Ad 3) Status på arbejdet med kommunikationsdelen på studiesiderne (SDU-K)
Har taget hul på den del der hedder eksamen, har præsenteret de første tanker til fakulteterne. Tydeligt at der er brug for at der bliver omskrevet tekster, og de underomdelte sider bliver samlet, så de studerende bedre kan få et overblik over de vigtige pointer.

Snak med Studieservice om deres indholdssider. Lige nu kigger vi i vejledning og support, Study abroad, studieliv og karriereveje.

Rio kommer til at vedligeholde og ikke de store ændringer mens Pernille er på barsel.

Når siderne er på plads, skal der arbejdes med brugertest. Vi kigger i retning af en fast metode vi kommer til at gøre på tingene.

HUM spurgte til sammenhængen mellem arbejdsgrupperne - brede politiske elementer og fælles retning mellem fakulteterne. Det samlede kommer tilbage til denne gruppe.

Ad 4) Status på markedsføring af mitsdu.dk ved SDU K (SDU-K)
Det er vigtigt at der bliver gjort opmærksom på mitsdu.dk fra semesterstart. SDU-K viste oplæg til forskellige kampagner i løbet af studieåret. Kendetegnende er at de er meget handlingsorienterede – f.eks. tilmelding til undervisning.

Ad 5) Ideer til hvad der skal arbejdes med på mitsdu.dk i 2023 (alle)
I kraft med arbejdet med Non publish mapperne, blev det vurderet at her var rigeligt at arbejde med i det kommende år.

Ad 6) Eventuelt
HUM: Ønske om at vi mødes fysisk i stedet for online. Det kigger vi ind i, hvor det giver mening at vi mødes fysisk kig fx på dagsordenen.


Sidst opdateret: 22.05.2023