Skip to main content

Beslutningsreferat:

Ad 1) Status på nye medlemmer

De nye medlemmer, en studerende fra hvert fakultet, blev introduceret til arbejdsgruppens øvrige medlemmer.

Ad 2) Servicedeklarationen (to-be)

Der var problemer med Teams, og vi kunne ikke gennemgå servicedeklarationen. Det blev aftalt at der bliver kommenteret i den version Kurt har lagt på OneDrive og at deadline er "inden jul 2020".

Ad 3) Fremadrettede opgaver

De fremadrettede opgaver for arbejdsgruppen er at få udarbejdet forslag til såvel strukturelle retningslinjer samt governacedokument for Mitsdu. Dette med henblik på at endelig implementering af studiesider skal ske senest ved semesterstart september 2021. Der blev opfordret til at arbejdet blev igangsat hurtigst muligt, gerne i januar. Da de studerende skal passe deres eksaminer i januar, blev det aftalt at der arbejdes på at have noget klart til et møde i starten af Februar 2021.

Ad 4) evt.

Det blev vendt hvordan vi sikre snitfladerne mod det nye LMS ITsLearning og også rejst en opmærksomhed på at arbejde for at sikre at SDUMaps også kommer til at fungere bedre, da det her i Covid perioden har været et meget nødvendigt værktøj til at finde lokaler på Campus.

Sidst opdateret: 08.12.2020