Skip to main content

Beslutningsreferat:

Ad 1) Gennemgang af MitSDU's 1. transformationsfase

Ændringer blev gennemgået

Ad 2) Snak om næste skridt, herunder særligt om understøttelse fra SDU Kommunikation i den næste fase?

Der arbejdes med at samle de fem governance dokumenter til et samlet governance med fælles strukturel retningslinje. I første omgang via fakulteterne og webkoordinatorene. Herefter bliver forslaget vendt med fællesadministrationsenhederne som er indholdsleverandører og evt. justeringer bliver udført inden forslag sendes videre i weborganisationen til høring og endelig beslutning (webgruppe, partnerkreds og styregruppe)

Ad 3)Footer på MitSDU - skal den skiftes og i fald, hvilke kolonner kan vi foreslå?

Se teams for forslag

Ad 4) Evt.

Intet

Sidst opdateret: 26.10.2021