Skip to main content

Beslutningsreferat fra mødet den 3. november 2021

Ad 1) Status på arbejdet med fælles governance

Arbejdet udmøntes i en skabelon, som vi kan tage med rundt i vores møder med Rio, Studieservice og bibliotek

Ad 2) Endelig anbefaling ift. Footer på MitSDU – (se teams)

Kan implementeres af SDU Kommunikation

Ad 3) Evt.

Intet

Sidst opdateret: 29.11.2021