Skip to main content

Beslutningsreferat:

Ad 1)Gennemgang af principper for studiesiderne.

Oplægget blev gennemgået ud fra de faldne kommentarer fra Teams. Der blev snakket om et endeligt oplæg, som efterfølgende er korrigeret ift. Kandidatspecialet. Dette går nu mod webgruppe og webstyregruppen.

Ad 2) Fremadrettede opgaver

De fremadrettede opgaver for arbejdsgruppen er at få udarbejdet forslag til governacedokument for Mitsdu. Dette med henblik på at endelig implementering af studiesider skal ske senest ved semesterstart september 2021. Der bliver udarbejdet et udkast til en skabelon, som udsendes medio marts, hvorefter deres skal arbejdes med det lokalt. Dette arbejde kan med fordel ske med inddragelse af den studerende samt webkoordinatoren. De individuelle dokumenter skal være klar senest to dage før næste arbejdsgruppemøde den 3. maj 2021.

Ad 3) evt.

Intet

Sidst opdateret: 12.02.2021