Skip to main content

Referat af mødet den 13. juni 2022, kl 14.00-15.30

Ad 1) Status på implementering af nye studiesider ved fakulteterne
Implementeringen er i gang og status på de enkelte fakulteter spænder lige ”fra næsten færdig” til ”vi er godt i gang”. Vi er ikke i tvivl om, at vi kommer i mål til den aftalte tid, ultimo juli.

Ad 2) Det videre arbejde med studiesiderne

Arbejdsgruppen kommer i efteråret til at arbejde med det indholdsmæssige, således at der er bedre flow i informationerne, og at man får en sammenhængende oplevelse uden for mange klik. Dette arbejde starter medio august via et arbejde mellem fakulteterne hvor man finder ud af hvor man kan finde fælles indsatser.

3) Evt.
Et spørgsmål omkring markedsføringsindsats blev rejst. De nye studerende bliver introduceret for de nye studiesider ifm. deres introforløb, mens allerede indskrevne studerende ikke bliver det. Derfor vil SDU Kommunikation udsende en mail i slutningen af august, hvor vi gør sidstnævnte gruppe opmærksomme på, at deres studieside er blevet opdateret. Herefter vil vi i oktober lave en bred Facebook-kampagne med et konkurrenceelement. Formen bliver ”Vi har opdateret udseendet på din studieside, men mangler vi noget?”, hvor vi egentlig beder om en evaluering. Her får fakulteterne mulighed for at have specifikke spørgsmål med. Dette for at få lavet de sidste justeringer på de enkelte studiesider.


Sidst opdateret: 24.06.2022