Skip to main content

Nyt SIS

Informationsmøde om Nyt SIS-programmet 16. december 2022

Den 16. december 2022 blev der afholdt et informationsmøde for alle interesserede medarbejdere på SDU om det nye studieinformationssystem (SIS), som 7 universiteter skal i gang med at udvikle i de kommende år.

Af SDU Digital, , 05-01-2023

Vision for Nyt SIS på SDU

Mere end 120 medarbejdere deltog på mødet, hvor de blev præsenteret for status og planer for programmet. Du kan se præsentationen og optagelsen af mødet her.
Studiechef Annette Lund startede med et oprids af visionen for det nye SIS, som bl.a. bygger på, at vores studerende skal opleve en sammenhængende og fleksibel understøttelse af deres studieforløb samtidig med, at vores studieadministrative medarbejdere oplever, at de har en effektiv digital platform. Hun forklarede videre, hvorfor vi i det hele taget skal have et nyt studieinformationssystem:

- Vi både skal og vil nytænke vores uddannelsesadministrative arbejde. ’Fru STADS’ er en ældre dame, og hun har været dygtig, men hun er bygget på et tidspunkt, hvor de digitale muligheder og de platforme, vores brugere bevægede sig på, var få og de var tunge. Der er nye rammevilkår for os, og vores brugere har store forventninger til, hvad vi kan levere digitalt, og der er STADS ikke altid den bedste hjælp. Vi har brug for et nyt studieinformationssystem, og vi skal udvikle vores arbejdsgange omkring det. Jeg er helt sikker på, at det her bliver smadderspændende, lyder det fra Annette Lund.

Samarbejde på tværs – både internt og eksternt

Mette Thomassen fra SDU Digital og programleder for Nyt SIS-programmet fortalte om det fælles samarbejde mellem alle universiteterne i det nationale program, der står for opbygningen af det kommende fælles system.
Det er ambitionen, at 90 % af alle processer inden for studieadministrationen og service til de studerende skal være fælles inden for alle universiteterne, hvilket stiller store krav til den indbyrdes kompetenceudvikling, ressourcedeling og tillid i det kæmpe projekt.

Mette gennemgik også SDU-organiseringen og den overordnede tidsplan frem til SDU´s implementering i 2027 samt aktiviteterne for det kommende år 2023, hvor første vigtige milepæl er valget af system og leverandør den 14. marts:

- Herefter handler det om at blive klar over, hvad det er for en løsning, vi har fået mellem hænderne; hvad er det, vi kan med den løsning; hvad betyder det, når vi kigger ud over alle de gamle velkendte systemer omkring STADS – hvilke af dem bliver dækket af den nye løsning, og hvilke af dem skal vi beholde og evt. videreudvikle? Og hvad er det så for nogle nye processer, vi skal have, hvad betyder det for jeres arbejde, og hvordan arbejder vi for at komme derhen? Det bliver vi løbende mere kloge på, men vi skal hen til foråret 2024, hvor første version af den fælles løsning er klar.

Hvor er vi nu, og hvor skal vi hen?

Maria Vonsild fra Studieservice gav dernæst en introduktion til forretningssporet i Nyt SIS-programmet, som hun er projektleder for. Her arbejder man indgående med at forberede organisationen, så vi kan blive klar til at indgå i et afklaret og oplyst samarbejde om implementeringen af det, der skal blive de fælles processer, både på tværs af universiteterne og på tværs af vores egen organisation her på SDU.

Hun fortalte, at der lige nu bliver etableret 8 procesgrupper med bred repræsentation fra organisationen, som bl.a. skal afdække de nuværende SDU-arbejdsgange og processer:

- Vi har brug for at få lavet en prioriteret liste over de områder, der er vigtige at optimere, og så skal vi kende vores forskelligheder på tværs i vores måder at arbejde på, for det er rigtig vigtigt, at vi kender vores udgangspunkt, inden vi går i gang med at designe de nye processer, og at vi har et oplyst grundlag at arbejde videre ud fra, siger Maria og fortsætter:

Vi skal også have slutbrugerens perspektiver med fra starten i procesarbejdet, og derfor vil vi gerne inddrage studerende, VIP’ere og ledelsesrepræsentanter for at få kortlagt deres oplevelser af de vigtigste udfordringer og for at indhente inspiration til den fremtidige procesudvikling.

Vi finder fælles fodslag sammen

Afslutningsvist rundede Annette Lund af med en opfordring til alle om at henvende sig med spørgsmål, kommentarer eller andet, der er brug for afklaring på:

- Vi vil gerne sikre, at vi kommer hele vejen rundt og at vi går ad den samme vej i det her arbejde. Der er en meget stor lyst til, at vi gør noget klogt sammen og lader os inspirere af hinanden, både mellem de 7 universiteter og internt på SDU. Så jeg tænker, at der virkelig er et potentiale her, som vi også skal udnytte på bedste vis.

Kontakt os:

 

Mette Thomassen, programleder

mettho@sdu.dk 

Annette Lund, Studiechef

alun@sdu.dk

 

Maria Cecilie Vonsild, faglig projektleder

mcv@sdu.dk

Carina Thisted Mogensen, SDUnet og kommunikation

catmo@sdu.dk

 

 

Information om Nyt SIS-programmet

Her kan du finde yderligere informationer om Nyt SIS-programmet:

Nyt-SIS

Præsentationsmateriale fra informationsmøde

PowerPoint-slides fra præsentation 16.12.2022

Redaktionen afsluttet: 05.01.2023