Skip to main content
DA / EN

Dialog

De første dialogmøder om kvalitetssystemet

Hvordan ser organisationen på det nuværende kvalitetssystem for uddannelser? Projektgruppen har siden august holdt dialogmøder med uddannelsesledere og administrative medarbejdere. Her er lidt om, hvad vi lærte.

Vi har som projektgruppe i revideringsprojektet fået mulighed for at tale med både uddannelsesledere og administrative medarbejdere, som understøtter studiernes arbejde med kvalitetssystemet lokalt.

Møderne er foregået både på tværs og fakultetsvis, og her har vi mødt stor interesse for at bidrage til revideringsarbejdet. Vi har også allerede samlet mange nyttige forslag og kommentarer.

Dialog og dataunderstøttelse skaber værdi - men der er plads til forbedring

Ved dialogmøderne har der generelt vist sig en meget stor opbakning i organisationen til, at SDU har et kvalitetssystem, som kan understøtte et systematisk arbejde med målsætninger for undervisning og uddannelser. Særligt møderne på tværs af studie- og fakultetsniveau, hvor det konkrete arbejde med uddannelseskvalitet drøftes og dokumenteres, fremhæves som noget, der bidrager til at skabe værdi, og også muligheden for dataunderstøttelse bliver fremhævet som et vigtigt træk ved systemet.

Tilsvarende var der en række temaer, der gik igen, når det gælder ting i kvalitetssystemet, som med fordel kan få et servicetjek i revideringsprocessen. Noget handler om meget konkrete ting (som fx utilstrækkelige data eller problematiske mål for for kvalitet), andet handler om strukturelle forhold (som fx systemets kompleksitet, forholdet mellem ansvar og handlemuligheder, eller svarprocenter i undervisningsevalueringer), og andet igen drejer sig om mere abstrakte spørgsmål og værdier (som fx forholdet mellem kontrol og udvikling samt hvordan arbejdet med undervisning og uddannelse bliver prioriteret i organisationen).

Næste skridt

I den kommende tid vil projektgruppen tage viden fra møderne med, når vi tager fat på gennemgangen af indholdet i delpolitikkerne og de øvrige dokumenter i kvalitetssystemet. Målet er stadig at gøre det hele slankere og bedre tilpasset til aktørernes behov, men uden at lave alting om. I denne proces vil vi invitere grupper af studerende og ansatte til at drøfte udvalgte temaer, som vi kan høre fylder, og som vi har brug for mere viden om. Stay tuned!

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om projektet og baggrunden for det her. Og du er velkommen til at kontakte projektleder Caroline Schaffalitzky fra SDU Studieservice, hvis du har spørgsmål eller andet input til arbejdet: csm@sdu.dk

 
Redaktionen afsluttet: 13.11.2023