Skip to main content
DA / EN
Grøn transport

Det grønne ad-færdselsinitiativ starter nu

Med 27.000 studerende, 4000 medarbejdere og en stor bilpark vil SDU’s grønne transport initiativer have en effekt på det samlede C02 aftryk. Grøn transport handler dog om andet og mere end at måle på effekten nu og her.

Af Christine Højlund Andersen, , 22-10-2020

Det handler om en grundlæggende adfærdsændring og om at finde varige løsninger gennem forstyrrende pilotforsøg. Disse initiativer skal blandt andet nudge os til at ændre bilistadfærd fra én fører, én bil til samkørsel.

Hvorfor ændre på noget, der føles behageligt?

Har vi langt til arbejde eller studier uden let adgang til offentlig transport, er det nemmest og hurtigst og en del af den daglige rutine at køre i egen bil på arbejde – alene. Når noget er nemt, hurtigt, sikkert og komfortabelt og giver maksimal frihed, hvorfor så ændre på det, og hvordan ændrer vi på det?

Det vil en gruppe studerende fra Oplevelses- og læringsteknologi samt Velfærdsteknologi undersøge. I løbet af november og december vil teamet teste en række adfærdsregulerende interventioner på parkeringspladserne, blandt andet ved at reservere pladser til el- og hybridbiler og til biler, hvor flere har kørt sammen til SDU. Desuden testes brugen af el-løbehjul.

Teamet beskriver det således: "Vi skal nu prøve nogle nye tiltag af og se, hvordan de virker. Vi tror ikke nødvendigvis, at alle vores forsøg bliver en kæmpe succes, men vi vil se, om det har en effekt, at de grønne transportmidler bliver mere synlige og tilgængelige."

De studerende guides af videnskabelig assistent og konsulent, Morten Ploug Henriksen. De forskellige interventioner sker på forsøgsbasis i Odense. Samtidig afprøves samkørselsordning og nye SMART – ladestandere på andre campusser.

SDU’s grøn transport indsats dækker over følgende initiativer, der skal fremme:

Kollektiv trafik

I løbet af november sætter FynBus skærme op på Gydehutten med dagens afgangs- og ankomsttider. Buslinjerne og busforbindelserne gøres mere synlige særligt de linjer, der fører til og fra midtbyen.

Samkørsel

Der er i øjeblikket dialog med mulige leverandører af teknologiske løsninger (samkørselsapplikationer) og trafikselskaber. Intentionen er, at der i starten af 2021 etableres et eller flere pilotprojekter.

Udfasning

Udfasning af diesel- og benzinbiler i Fællesområdets bilpark er foretaget ved udgangen af 2022 (i takt med afskrivningen). For enkelte varevogne med lifte kan der blive tale om en længere periode, da der pt. ikke findes alternative løsninger, som også tilgodeser de arbejdsmiljømæssige krav (undgå tunge løft), som SDU stiller til leverandører.

Nye energikilder

Opstilling af ladestandere på SDU's campusser har afventet den såkaldte ladestanderbekendtgørelse, der på baggrund af EU’s bygningsdirektiv stiller krav om, at der i tilknytning til visse bygninger, enten skal etableres ladestandere eller foretages forberedelser (fx trækning af kabel­bakker), så der på et senere tidspunkt relativt nemt kan etableres ladestandere til elbiler. Bekendtgørelsen kom i marts 2020, og SDU er nu i dialog med Bygningsstyrelsen omkring dækning af omkostninger til indkøb og etablering af offentligt tilgængelige ladestandere. Bygningsstyrelsen forventer et udbud om leverandører af ladestandere i foråret 2021.

Omtanke

Arbejdsrelaterede flyrejser er omdiskuterede – hvornår er det nødvendigt at rejse, hvornår er det ikke nødvendigt? På SDU er der tillid til, at forskere selv er i stand til at afveje deres behov for at kunne forske frit, herunder også ved deltagelse i forskningsaktiviteter i udlandet over for hensynet til klimaet. Det er således op til den enkelte forsker at foretage en afvejning af for eksempel klimamålet over for arbejde med andre af FN’s Verdensmål.

Redaktionen afsluttet: 22.10.2020