Skip to main content
DA / EN
Organisationsnyt

Ny digital organisation er snart en realitet

IT-service, SFEO og TEK-IT erstattes 1. april af en helt ny digital organisation med to tværgående enheder; SDU IT og SDU Digital.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 19-03-2020

I november sidste år blev det meldt ud i organisationen, at to nye tværgående IT-enheder - SDU Digital og SDU IT – skulle afløse IT-service i Fællesadministrationen, SFEO på det Samfundsvidenskabelige Fakultet og TEK-IT på det Tekniske Fakultet pr. 1. april 2020.

Rammerne for den nye digitale organisation er ved at forme sig. Både i forhold til ansættelsen af Jacob-Steen Madsen, som chef for SDU IT og Bue Raun Andersen som chef for SDU Digital, ansættelsen af de enkelte afdelingsledere og i forhold til, hvordan de enkelte medarbejdere er placeret organisatorisk.

Digitaliseringsstrategi

Hele udgangspunktet for den nye digitale organisation har sine rødder i den digitaliseringsstrategi, som SDU’s direktion vedtog i december 2018.

-Vi ser på SDU digitalisering som en nødvendighed for at indfri vores ambitioner som universitet. Vi har med vores digitaliseringsstrategi SDU som digital frontløber sat en meget ambitiøs tilgang på SDU for, hvordan digitalisering kan understøtte forskning, uddannelse og administration samt den samlede strategiske retning, universitetet skal udvikle sig i. Med den nye organisering af det digitale område får vi det helt rette udgangspunkt for også at kunne indfri disse ambitioner.

- På nogle områder er vi meget godt med, mens vi på andre skal flytte os langt. Her vil de fem pejlemærker (se faktaboks) både fungere som ledestjerner for den løbende udvikling af den digitale organisation, såvel som den måde vi gerne vil arbejde med digitalisering for og med brugerne på tværs af SDU, siger Bue Raun Andersen.

Helt ny organisation

Fra den 1. april er alle medarbejdere forankret i de to nye enheder; SDU IT og SDU Digital, og helt naturligt vil der følge en overgangsperiode, hvor den nye organisering falder på plads, og hvor medarbejdere og ledere finder deres ben.

-Jeg vil gerne understrege, at det er en helt ny organisation, vi kommer til at se fra den 1. april – en organisation, som arbejder ud fra de fem pejlemærker, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, som er leder af den midlertidige transitionsledelse, der har ansvaret for overgangen til den nye digitale organisation.

-Det indebærer, at vi skal være nysgerrige på morgendagens udfordringer og have modet til at gribe og levere digitale svar – det er midlet til, at SDU kan levere forskning og uddannelse af kvalitet og relevans. Det kræver en tidssvarende organisering. Det handler om, at SDU har fokus på at bruge, udvikle og forme digitale kompetencer og løsninger, som skaber værdi for ansatte, studerende, samarbejdspartnere og samfundet.

Principper

Jacob-Steen Madsen, chef for SDU IT, understreger, at det er vigtigt, at brugerne ikke oplever en forringelse i tilgængelighed eller support i overgangen, og derfor er der stor fokus på fastholdelse af sikker drift.

Der er derfor formuleret nogle principper, som vil blive efterlevet i forbindelse med overgangen – principper, som skal understøtte sikker drift, og som betyder, at den enkelte bruger ikke vil opleve en ændring i forhold til support eller anden hjælp, når det bliver den 1. april.

- Når det bliver den 1. april, skal man som bruger gøre, som man plejer, når man skal have hjælp i forhold til digitalisering og IT. Samtidig skal man også vide, at fokus bliver endnu mere på understøttelsen af den kerneopgave, der er vores, nemlig sikring af sammenhængende løsninger for brugerne. I stedet for at afspejle den organisatoriske kompleksitet, skal vores løsninger tage udgangspunkt i brugerens behov – uanset om det drejer sig om studerende, forskere, ansatte og samarbejdspartnere, siger Jacob-Steen Madsen.

Fem pejlemærker:

 • Brugercentreret
  Den fremtidige organisation skal have fokus på at levere digitale løsninger og service, som dækker behov hos forskere, undervisere, ledere, ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Den digitale organisation skal have forståelse for og nærhed til brugerne for at sikre målrettede digitale løsninger og service.
 • Responsiv 
  Den digitale organisation skal være responsiv og agil i forhold til at omsætte den teknologiske udvikling til brugbare løsninger for universitetets forskning, uddannelse, vidensamarbejde og administration. Den digitale organisation skal være innovativ, tænke stort og starte småt samt fremme ‘næste og bedste praksis’.
 • Sammenhængende
  Den digitale organisation skal understøtte værdiskabelse ved gensidigt samarbejde på tværs af universitetets opgaver (forskning, uddannelse, vidensamarbejde og administration), organisation (institut, fakultet og fællesområde) campi (Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse og København).
 • Kompetencebevidst 
  Den digitale organisation skal tilbyde og udvikle digitale kompetencer som er baseret på digitale visioner, teknologisk parathed og indsigt i SDU’s faglige miljøer. Den digitale organisation skal sætte det rigtige hold af forskellige kompetencer, da ‘ingen person ved alt’ i den digitale virkelighed.
 • Robust fundament 
  Den digitale organisation skal sikre et solidt teknologisk fundament baseret på klare og tydelige principper for arkitektur, integration, data og sikkerhed. Den digitale organisation skal være kendetegnet ved en transparent og effektiv model for prioritering, beslutning og økonomi. 
Redaktionen afsluttet: 19.03.2020