Skip to main content
DA / EN
Indkøbssystem

Nyt indkøbssystem på SDU

Minimalt, cirkulært og bæredygtigt er nøgleord i SDU’s udbud og indkøb. Derfor er der vedtaget en ny indkøbspolitik og -strategi, som bakkes op af det nye indkøbssystem TrueTrade.

Af Jørgen Nielsen, , 01-05-2020

SDU køber hvert år ind for omkring 500 millioner kroner. Vi skal tænke os godt om, hver gang vi bruger penge, så de bliver anvendt bedst muligt. Vi har et stort ansvar for at bruge de offentlige midler på en fornuftig måde.

Samtidig har SDU’s bestyrelse vedtaget, at FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling skal være en naturlig del af universitetets fremtid. Det giver SDU et helt konkret ansvar i forbindelse med udbud og indkøb. Vi skal derfor forbruge klogt på SDU, og det vil sige minimalt, cirkulært og bæredygtigt.

SDU’s direktion har i den anledning i foråret 2020 vedtaget en helt ny indkøbspolitik- og strategi. Den nye indkøbspolitik og -strategi bliver bakket op af et nyt indkøbssystem, og SDU har valgt TrueTrade, som behersker alle aspekter, når man skal handle digitalt. TrueTrade er valgt i samarbejde med brugere og indkøbskoordinatorer på tværs af SDU blandt andet pga. systemets gode muligheder for driftsdialog, hvor alle SDU’s indkøbsinvolverede kan have en løbende dialog og vidensdeling på en nem og lettilgængelig måde.

Det nye indkøbssystem, indkøbspolitik- og strategi lanceres løbende over de næste uger, hvor Udbudskontoret fra Økonomiservice afholder informationsmøder og en række uddannelsesaktiviteter for de forskellige fakulteter og områder på SDU.

Læs mere på https://sdunet.dk/da/enheder/faellesomraade/oekonomiservice/udbudskontoret/Landingpage

Redaktionen afsluttet: 30.04.2020