Skip to main content
DA / EN
Sommerferien 2020

Praktiske informationer vedr. sommerferien 2020

Praktiske informationer omkring driften i Teknisk Service sommeren 2020

Døråbningstider

På grund af Covid-19 er døre lukket, og adgang kan kun ske ved brug af medarbejderkort og studiekort for studerende ved godkendt adgang til SDU.
Det henstilles, at der ved adgang med medarbejder-/studiekort IKKE lukkes uvedkommende med ind i bygningen.
Teknisk Service kan kontaktes på mail 8888@sdu.dk.

Rengøring

Som tidligere år vil rengøring blive reduceret i perioden 6. juli til 2. august 2020 (begge dage inkl.).
Toiletter i kælderen, Campusvej, vil blive aflåst.

Der vil i denne periode blive gennemført rengøring i laboratorier, der er i brug, ligesom toiletter vil blive rengjort. Ønske om rengøring af laboratorier, der vil blive benyttet i perioden, bedes meddelt 8888@sdu.dk.

I kontorområderne, som er i brug, vil der blive foretaget en let rengøring (ca. en gang om ugen). Som tidligere år er der på gangene placeret beholdere, hvor ansatte kan tømme papirkurve. Sækkene vil blive fjernet dagligt.

Ekstra grundig rengøring af kontorer, mødelokaler og laboratorier kan bestilles til udførelse i uge 32-35 inkl.
Det vil således IKKE være muligt at få hovedrengøring i juli måned. Brugerne skal selv stå for oprydning inden rengøringen. Bestilling af hovedrengøring kan ske på mail 8888@sdu.dk senest 15. juni 2020.

Postbetjening

Transport & Logistik vil i perioden fra onsdag den 1. juli 2020 til fredag den 14. august 2020
betjene SDU Campusvej, Winsløwparken og tilknyttede institutioner således:

 • På Campusvej køres brevpost 1 gang dagligt mellem kl.13.00 og 14.00. Pakkeforsendelser udbringes løbende.
 • På Campusvej skal post/pakker til afsendelse afleveres i postafdelingen senest kl. 14.30.
 • Ny TEK, J.B. Winsløwvej, OUH vil blive til- samt afpostet kl. 12.30 og frem.
 • Der køres administrationsture efter behov.
 • Transport og kurerforsendelser kører normalt.
 • Åbningstider i Transport & Logistik er kl. 08.00 – 14.45.
 • Centrallageret har åbent kl. 8.00-14.00.
 • Kontakt postafdelingen/centrallageret på telefon 65501922/ mail posten@sdu.dk

  Med venlig hilsen
  Teknisk Service
Redaktionen afsluttet: 02.06.2020