Skip to main content
DA / EN
Online-undervisning

Når underviserne går online

Ny undersøgelse belyser de udfordringer, som underviserne på SDU har mødt under COVID-19-nedlukningen Det har været både svært og tidskrævende at omstille sig til onlineundervisning, men der har også været gode erfaringer at høste.

Af Bente Dalgaard, , 11-06-2020

Da COVID-19 lukkede store dele af Danmark ned, blev underviserne på SDU fra den ene dag til den anden nødt til at gentænke deres undervisning. Hverken de eller deres studerende havde adgang til campus, så de måtte i stedet mødes i virtuelle klasserum.

Den bratte overgang til onlineundervisning har ikke været uden frustrationer og udfordringer, men der har også været gode erfaringer at høste.

Det viser de første resultater af en undersøgelse, som SDU Universitetspædagogik gennemfører på initiativ fra Uddannelsesrådet og direktionen. Formålet er at opsamle nogle af de erfaringer, som underviserne har gjort med onlineundervisning under den fysiske nedlukning af universitetet.

Der er tale om et projekt, som består af en spørgeskemaundersøgelse blandt studieledere og uddannelsesansvarlige samt en spørgeskemaundersøgelse og enkelte interviews med undervisere på SDU. Projektet forholder sig især til, hvilke udfordringer underviserne har mødt i omlægningen til onlineundervisning, og hvad der har været særligt understøttende for omlægningsprocessen.

- Undersøgelsen er endnu ikke helt færdig, men der viser sig allerede nu nogle interessante tendenser, som går på tværs af fakulteterne, fortæller videnskabelige assistent Lea Stær Eskesen, som i samarbejde med kolleger fra SDU Universitetspædagogik har stået for undersøgelsen.

Svær og tidskrævende omstilling

Langt de fleste undervisere – 72 procent - havde ingen forudgående erfaring med at undervise online på den måde, det er foregået under nedlukningen. 

De fleste har derfor måttet lære nye systemer og programmer at kende samtidig med, at de skulle gentænke undervisningsplaner, afvikle undervisning og håndtere henvendelser fra deres studerende.

- Det har været både svært og meget tidskrævende at tage vare på alle disse opgaver på én gang, og undersøgelsen viser, at underviserne har brugt væsentlig mere tid på deres undervisning, end de gjorde før nedlukningen, siger Lea Stær Eskesen.

Tiden især blevet brugt på at få teknikken til at virke, og der har været mindre tid til at forholde sig til de pædagogiske og didaktiske aspekter af onlineundervisningen.

Relationer til de studerende

Det har derfor været en stor udfordring for underviserne at opretholde de gode relationer og interaktioner med de studerende under nedlukningsperioden.

Langt de fleste - 83 procent - erklærer sig uenig eller meget uenige i, at onlineundervisningen har givet dem lige så gode muligheder som ellers for at vurdere, om deres studerende kan forstå pointerne i undervisningen

- Det har også været udfordrende at aktivere og motivere de studerende i samme omfang som normalt. Det har skabt bekymringer, som især angår de studerende, der har svært ved at følge med i undervisningen eller har problemer med motivationen, siger Lea Stær Eskesen.

Teknisk hjælp og sparring med kolleger

En del af undersøgelsen handler også om at finde ud af, hvad der har været særligt understøttende for omstillingsprocessen til onlineundervisning. 

Mange undervisere angiver, at de har fundet inspiration til deres undervisning i de guider og anvisninger, som fakulteterne har sendt ud. Den tekniske hjælp fra fakulteterne omtales med tilfredshed, og det påpeges, at konsulenter fra fakulteterne har gjort et stort stykke arbejde med at vejlede og hjælpe underviserne på vej.

Men underviserne har også haft succes med at bruge deres egne professionelle netværk. Mange steder har underviserne taget initiativ til at organisere sig i større eller mindre forsamlinger, hvor de på jævnlige møder har haft mulighed for at diskutere udfordringer, løsningsmodeller og dele gode erfaringer med hinanden.

Mere online i fremtiden

Afslutningsvist viser undervisernes besvarelser, at 66 procent af dem i større eller meget større grad vil bruge digitale redskaber eller onlineundervisning, når universitetet igen åbner for fysisk tilstedeværelse.

- Mange har høstet gode erfaringer med onlineundervisningens muligheder og har haft gode diskussioner med de studerende om, hvad der har fungeret godt, og hvad der ikke har fungeret. De har derfor fået nye værktøjer på hånden, som kan understøtte deres fremtidige undervisning, siger Lea Stær Eskesen.

Online-undervisning

  • Projektet hedder ”Erfaringer fra onlineundervisningen under COVID-19” og består af en spørgeskemaundersøgelse blandt studieledere, en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere samt enkelte interviews med undervisere på SDU
  • Projektet gik i gang i april og afsluttes 12. juni, hvorefter rapporten bliver tilgængelig for Uddannelsesrådet, direktionen, fakulteterne og øvrige interesserede
  • SDU Universitetspædagogik gennemfører projektet.
Redaktionen afsluttet: 10.06.2020