Skip to main content
DA / EN
Den gode underviser

Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2021

SDU har indstillet to dygtige undervisere til årets nationale undervisningspris, nemlig adjunkt Katja Schrøder og lektor Ole Graumann, begge fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Af Katrine Findsen, , 12-02-2021

På universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner over hele landet foregår der rigtig meget god undervisning, som aktiverer, beriger, udfordrer og transformerer de studerende. Den gode undervisning sætter Uddannelses- og Forskningsministeriet særligt fokus på ved uddelingen af Undervisningsprisen, der uddeles årligt.

SDU har indstillet to af de mange dygtige undervisere efter en proces, der har involveret både studerende, kollegaer, ledelse og SDU Universitetspædagogik, nemlig adjunkt Katja Schrøder og lektor Ole Graumann, der begge har deres daglige gang på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Ole Graumann på Klinisk Institut og Katja Schrøder på Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Undervisning i nye rammer

Om begge undervisere fremhæves deres evne til at tænke i nye baner og tilrettelægge undervisningen lidt anderledes end vanligt.

Adjunkt Katja Schrøder indstilles blandt andet med ordene:

”De studerende fremhæver hendes evne til at inspirere samtidig med, at hun sætter klare og tydelige mål. Hun inddrager de studerendes erfaringer i undervisningen og sætter det i spil med sin egen faglighed ved at bruge deres praksiseksempler til at fremme den teoretiske forståelse. Katja Schrøder udviser meget stor respekt for de studerende og de kompetencer, de kommer med. De studerende fremhæver hendes evne til at bruge deres praksiseksempler og kombinerer det med at klæde de studerende på til at være kritisk reflekterende.”

I indstillingen af lektor Ole Graumann står der blandt andet:

”Rollen, Ole Graumann indtager i undervisningslokalet, er mere som facilitator end formidler. Netop gennem sin måde at organisere undervisningen på, arbejder de studerende med stoffet og igennem anvendelsen af forskellige pædagogiske metoder får de studerende løbende feedback på deres faglige udvikling. Han anvender løbende fx quizzer og meningsmålinger og tilpasser undervisningen ift., hvad de studerende er særligt udfordret på for at sikre, at de når de faglige mål. De studerende beskriver, hvordan de oplever at rykke sig fagligt i løbet af en undervisningsgang og fremhæver, hvordan Ole Graumann er ’engageret og genuint interesseret i både de studerende og det, han lærer os’.”

Læs mere om Undervisningsprisen 2021 her.

Redaktionen afsluttet: 12.02.2021