Skip to main content
DA / EN

Nyt fra Rektoratet

Klimafokus på alle niveauer – SDU’s klimaplan er godt på vej

Globalt udledes der pt. knap 40 gigaton CO2 om året. Det er for højt, hvis de værste klimakonsekvenser skal undgås og Paris-aftalen skal holdes. Derfor er der brug for global, national og lokal handling – og SDU arbejder hårdt på at reducere universitetets udledning i tråd med det, som forskningen viser nødvendigt.

Af Sebastian Mernild, , 18-11-2021

Verdens ledere satte for nylig retningen for de kommende års internationale klimapolitik ved COP26 i Glasgow. Trods topmødets klare plan om at holde 1,5 graders-målsætningen fra Paris-aftalen levende, så går det stadig bekymrende langsomt med den bæredygtige omstilling og på globalt plan ligger CO2-udledningen fortsat for højt.

Lige nu udledes der globalt knap 40 gigaton CO2 om året, og 1.000 gigaton CO2 udledning til atmosfæren forårsager en temperaturstigning på 0,45 grader. De svimlende fakta i klimadebatten kan ofte være svære at begribe, men det betyder kort sagt, at skal målet om 1,5 graders temperaturstigning holdes, må verdenssamfundet over tid maximalt samlet set kun udlede 300–400 gigatons CO2 om året. Der er altså kun 7-10 år tilbage, hvor CO2-udledningen kan fortsætte på samme vis som i dag.

Viljen til at handle

Som FN’s klimapanel fremlagde i den sjette hovedrapport, så viser forskningen nu, at den globale gennemsnitstemperatur allerede i begyndelsen af næste årti vil passere de 1,5 grader, som verden skal holde sig under for at undgå de værste klimakonsekvenser i form af skybrud, oversvømmelser, tørke, etc.

Der er brug for effektive og hurtige reduktioner i udledningen af drivhusgasser, og det haster med at få løst opgaven både på globalt, nationalt og lokalt plan. Det positive er, at temperaturstigningerne stadig kan begrænses, hvis der findes mod og vilje til at handle.

SDU er klar til handling. Siden 2019 har universitetet arbejdet strategisk med alle FN’s 17 verdensmål og vil gennem fri, uafhængig og kritisk forskning og uddannelse bidrage til den bæredygtige omstilling af samfundet, og der arbejdes med bæredygtighed på mange forskellige planer.

Klar med klimaplan

Bæredygtighed er således i dag en del af universitetets forskning, innovation, uddannelser og daglige drift. På klimaområdet bidrager universitetets forskere til udvikling af fx klimavenlige brændstoffer, intelligente energistyringssystemer, bæredygtig produktudvikling, metoder til livscyklusanalyser, samt forstå den menneskelige adfærd.

Og som universitet med ca. 27.000 studerende og 3.400 medarbejdere fordelt på seks campusbyer er det vigtigt at begrænse universitetets udledning i tråd med det, som forskningen viser nødvendigt.

Derfor er jeg og rektoratet utrolig tilfreds med snart at kunne præsentere SDU’s første klimaplan for SDU’s bestyrelse, hvor der fastsættes et mål om at reducere universitetets CO2-udledning med op til 57 pct. – sammenlignet med 2018 – frem mod 2030, hvilket svarer til den danske nationale målsætning om 70 procents reduktion i 2030.

Inddragende proces

Klimaplanen er blevet til efter en grundig inddragende proces på universitetet. I løbet af efteråret er der gennemført seks workshops med studerende og ansatte fra alle campusser og bidrag fra og workshop med en ekspertgruppe med ca. 30 forskere, eksperter (fra Fællesområdet) og studerende samt dialoger i Universitetsrådet, HSU, ASU og DSIC. Tusind tak til alle, der har bidraget og stillet deres særlige indsigter til rådighed for arbejdet med klimaplanen.

Se mere om arbejdet med klimaplanen her.

I denne sammenhæng er jeg også glad for, at SDU går foran med et godt klimaeksempel, så laboratorierne på Institut for Molekylær Medicin og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi – som de første laboratorier i Danmark – for nylig har opnået den prestigefyldte bæredygtighedscertificering fra Green Lab.

Husk klimaet lokalt

På selve COP26 gjorde SDU sig også gældende med præsentation af ny og meget relevant viden om byers bæredygtighed og deres modstandsdygtighed i forhold til klimaforandringer. Byernes indsats er helt afgørende for rent faktisk at få implementeret de klimaaftaler, som verdens regeringer vedtager, idet størstedelen af den globale CO2-udledning kommer fra verdens byer.

Den indsigt er også væsentligt at tage med ind i forhandlingslokalerne, når landets kommunalbestyrelser og byråd i den kommende tid skal konstituere sig i de 98 kommuner efter kommunalvalget 16. november. Mange ting skal også løses lokalt, hvis vi globalt skal nå i mål.

Både som verdenssamfund, land og lokalsamfund tårner der sig klimaudfordringer op, som skal løses, og SDU er klar til at bidrage med de løsninger, der skal til, på alle niveauer.

Der skal videnskab på bordet

Der skal videnskab på bordet, som kan give en bedre forståelse af, hvordan klimaet ændrer sig, en bedre forståelse af konsekvenserne af et ændret klima, og en bedre forståelse af, hvordan man kan tilpasse sig og afbøde nogle af de konsekvenser, klimaforandringerne medfører. Derfor glæder vi i rektoratet os til næste år at slå dørene op til SDU’s nye klimacenter, som vil række ud mod politikere, organisationer og erhvervsliv – og ud mod alle fem fakulteter på SDU – så excellent klimaforskning- og uddannelse og konkrete klimaløsninger kan komme ud at leve i samfundet – til gavn for klimaet og den offentlige debat.

En bæredygtig verden kræver en bæredygtig indsats, og SDU tager vores del af ansvaret for at løfte den store klimaopgave.

Redaktionen afsluttet: 18.11.2021