Skip to main content
DA / EN
Sommeren 2021

Praktiske informationer vedr. sommeren 2021

Teknisk Service gør opmærksom på at der kan være ændringer ift. driften hen over sommeren

Døråbningstider

I ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32 lukkes alle yderdøre kl. 16.00. Institutdøre på Campusvej, Odense vil være lukket hele døgnet. Adgang er mulig med gyldigt adgangskort og kode udenfor åbningstid.

Ved andre ønsker eller særlige arrangementer kan Teknisk Service kontaktes på mail 8888@sdu.dk.
Det henstilles, at der ved adgang med medarbejder-/studiekort IKKE lukkes andre, uden gyldigt adgangskort, med ind i bygningen.

Rengøring

Som tidligere år vil rengøring blive reduceret i perioden 5. juli til 6. august 2021 (begge dage inkl.).
Toiletter i kælderen, Campusvej, vil blive aflåst.

Der vil i denne periode blive gennemført rengøring i laboratorier, der er i brug, ligesom toiletter vil blive rengjort. Ønske om rengøring af laboratorier, der vil blive benyttet i perioden, bedes meddelt 8888@sdu.dk .

I kontorområderne, som er i brug, vil der blive foretaget en let rengøring (ca. en gang om ugen). Som tidligere år er der på gangene placeret beholdere, hvor ansatte kan tømme papirkurve. Sækkene vil blive fjernet dagligt.

Teknisk Service henstiller til at man gør brug af de indleverede ”Ingen rengøring” dørskilte.

Ekstra grundig rengøring af kontorer, mødelokaler og laboratorier kan bestilles til udførelse i uge 32-35 inkl.
Det vil således IKKE være muligt at få hovedrengøring i juli måned. Brugerne skal selv stå for oprydning inden rengøringen. Bestilling af hovedrengøring kan ske på mail 8888@sdu.dk senest 9. juni 2021.

Postbetjening

Transport & Logistik vil i perioden fra den 5. juli 2021 til den 6. august 2021
betjene SDU Campusvej, Winsløwparken og tilknyttede institutioner således:

  • På Campusvej køres brevpost 1 gang dagligt mellem kl.13.00 og 14.00. Pakkeforsendelser udbringes løbende.
  • På Campusvej skal post/pakker til afsendelse afleveres i postafdelingen senest kl. 14.30.
  • Ny TEK, J.B. Winsløwvej, OUH vil blive til- samt afpostet kl. 12.30 og frem.
  • Der køres administrationsture efter behov.
  • Transport og kurerforsendelser kører normalt.
  • Åbningstider i Transport & Logistik er kl. 08.00 – 14.45.
  • Centrallageret har åbent kl. 8.00-14.00.
  • Kontakt postafdelingen/centrallageret på telefon 65501922/ mail posten@sdu.dk
Redaktionen afsluttet: 28.06.2021