Skip to main content
DA / EN

Nyt SDUnet

Menupunktet ”Værktøjer” på SDUnet ændrer navn og indhold

Arbejdet med de nye servicesider på SDUnet er nu så langt, at vi inden for kort tid begynder at ændre i menupunktet ”Værktøjer”.

Af Trine Højlund Sandberg, , 07-09-2021

Arbejdet med Servicesiderne på SDUnet skrider fremad, og vi er nu nået så langt, at vi inden for kort tid begynder at rulle de nye sider ud.

For dig som medarbejder betyder det, at du skal vænne dig til, at den information, der plejer at ligge i ”værktøjssøjlen” på SDUnet, fremover ligger som indhold på Servicesiderne.

– se billedet herunder:

På det nye SDUnet afløser tematiserede Servicesider den ”gamle” værktøjssøjle. Det betyder også, at menupunktet ”Værktøjer” skifter navn til ” Servicesider”.

Under det nye menupunkt ”Servicesider” kommer der til at være disse Servicesider:

  • Digitalisering og IT
  • HR
  • Kommunikation
  • Teknisk service
  • Økonomi

Det betyder, at den information, du tidligere har kunne finde under menupunktet ”Værktøjer”, vil ligge under det område, der hører under. Det betyder f.eks. at ”rejseafregning” og alt omkring zExpense vil ligge under Økonomis Serviceside. Oplysninger omkring ferie etc. vil ligge under HRs serviceside etc.

I en kort overgangsperiode vil det gamle menupunkt ”Værktøjer” ligge i bunden af det nye menupunkt ”Servicesider” – men da alt indholdet, der fremadrettet skal bruges, gerne skulle være overflyttet til de nye Servicesider, så anbefaler vi ikke, at du tilgår informationen på de gamle sider, da informationen ikke længere vil blive opdateret. 

Så snart det er muligt, vil vi begynde at slette indholdet i den gamle værktøjssøjle. Det betyder desværre også, at hvis du har gemt genveje til den gamle placering, så kan du opleve at linket ikke længere virker. 

Hvis det sker, så vil vi opfordre dig til, at du først selv prøver at finde informationen på den nye Serviceside, inden du kontakter den ansvarlige enhed. Kan du efter et forsøg stadig ikke finde informationen, så kontakt gerne den ansvarlige enhed for informationen, så kan de hjælpe dig med at finde den. 

På det nuværende SDUnet har indhold til vores ikke-dansktalende kollegaer været ikke eksisterende. På det nye SDUnet har vi prioriteret at få alt det danske indhold på plads først. Det betyder ikke, at der ikke kommer engelsk indhold på servicesiderne. Indholdet bliver lagt på, så snart det er oversat. Vores ikke-dansktalende medarbejdere vil derfor opleve at indholdet på engelsk kommer i del-leverancer men vigtigst af alt – det kommer.

Servicesiderne er kun første skridt på vejen til et nyt SDUnet

Visionen for det nye SDUnet er, at det skal være lettere at finde den information man som medarbejder har brug for. Det betyder derfor også, at Servicesiderne kun er første skridt på vejen til et nyt SDUnet.   

Næste skridt bliver at etablere Medarbejderportaler til alle enheder på SDU (i første omgang fakulteter, institutter og enheder på Fællesadministrationen). Som en del af arbejdet med Medarbejderportalerne kommer vi desuden til at kigge ind i at få skabt målrettet information til vores forskere og undervisere – noget der traditionelt set har været en mangelvare på det nuværende SDUnet.

Medarbejderportalerne kommer blandt andet til at indeholde alle centrale regler i forhold til ansættelsesforhold og arbejdsmiljø, hvor det stadig vil være de centrale enheder i Fællesadministrationen, der har ansvaret for at vedligeholde indholdet.

På fakulteterne bliver det desuden muligt at indsætte den fakultetsspecifikke information i medarbejderportalen og endeligt bliver det muligt helt ned på enhedsniveau at tilpasse med netop den information som enheden vurderer, der er behov for. Et eksempel på dette kan være en hel lokal arbejdsmiljø-regel eller muligheden for at låne biler internt på enheden. 

Når enhedernes medarbejderportaler forventeligt er færdige ved udgangen af november, så skulle det gerne være sådan, at langt de fleste medarbejdere vil få dækket deres daglige informationsbehov direkte på enhedens Medarbejderportal i stedet for selv at skulle lede efter informationen på SDUnet. 

Tanken er altså, at man i vid udstrækning kan nøjes med at forholde sig til Medarbejderportalen og så ved man som medarbejder, at man er opdateret med de seneste nyheder, regler og rammer etc. 

For de medarbejdere, der arbejder på et fakultet, så vil det være  den webansvarlige på fakultetet , der først skal kvalificere den centrale skabelon for en Medarbejderportal, der bliver stillet til rådighed indenfor kort tid. 

SDU Kommunikation vil varetage udrulningen af Medarbejderportalerne på Fællesadministrationen inkl. Rektorsekretariatet og SDU Rio. Vil du gerne vide mere om, hvad der kommer til at ske hvornår, så kan du læse mere på www.sdunet.dk/nytsdunet.

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 07.09.2021