Skip to main content
DA / EN

De ansattes klumme

Inddragelse og medbestemmelse. Tak for samarbejdet!

VIP-bestyrelsesarbejdet er langt fra kedeligt. Tænk bare på fx uenigheden mellem forskere og ledelse om SDU’s satsninger, dimensionering, budgetmodel og -tilpasning og manglende medbestemmelse og inddragelse. Jeg forholder mig her til SDU’s arbejde med medbestemmelse og inddragelse og takker af fra bestyrelsesarbejdet.

Af Gitte Rasmussen, 26-10-2023

Det har ikke skortet på udfordringer i bestyrelsesarbejdet de sidste 5 år. Ikke mindst spørgsmålet om manglende medbestemmelse og inddragelse (herefter benævnt MEDI) i centrale beslutninger har fyldt og gør det stadig, men samarbejdet i SDU’s bestyrelse både om dette og om andet har været godt og præget af konstruktive diskussioner, hvor både enigheder og uenigheder er blevet drøftet. 

SDU’s bestyrelse påtog sig sit lovbestemte ansvar for at sikre rammerne for MEDI i 2020. Et udvalg blev nedsat, og dets arbejde mundede ud i anbefalinger, der diskuteredes i de kollegiale organer, og ændringsforslag blev indarbejdet, inden de endeligt blev forelagt bestyrelsen. De kollegiale fora blev med andre ord hørt.

Der er 9 anbefalinger, herunder kommunikationsindsats i forbindelse med universitetsvalg; uddannelse af ledere i medbestemmelse og medinddragelse; tidlig inddragelse af kollegiale organer i væsentlige temaer; timing af møder i høringsorganer; synlighed af beslutningstagere og transparens i høringer og drøftelser. 

Implementeringen af dem påbegyndtes i 2021. Den blev midtvejsevalueret i 2022.

Nogle områder og sammenhænge viser forbedringer: Beslutningsprocesser, fx SDU’s nye strategi, er blevet mere transparente; bestyrelsen informeres hyppigere om, hvilke råd der er blevet hørt; mødereferater er mere omfattende, og kollegiale organer inddrages hyppigere og tidligere.

På andre områder er MEDI imidlertid fortsat begrænset til ledelsens informationsformål over for de kollegiale organer. Her er referater beslutningsreferater og diskussioner sjældne. I visse dele af organisationen er der endda ansatte, der undlader at udtrykke kritik af frygt for konsekvenserne.

Det skal der laves om på! MEDI er/bør være en helt naturlig del af SDU’s praksisser i hverdagen. Det er et fælles ansvar og kræver derfor alles opmærksomhed. Jeg ser frem til, at anbefalingerne implementeres på hele SDU, på alle områder og i alle afkroge, og jeg ser frem til, at det vil blive afspejlet i slutevalueringen af implementeringen, der ifølge direktionens beslutning skal igangsættes i 2025.

Min tid i bestyrelsen udløber ved udgangen af 2023. Jeg ser værdien i rotation som middel til at forhindre magtkoncentration og sikre friske perspektiver. Derfor stiller jeg ikke op til valg, men giver stafetten videre til vinderen af det kommende valg af VIP til bestyrelsen. 

Jeg vil gerne takke alle jer kolleger på tværs af alle fakulteter for gode input til bestyrelsesarbejdet. Samtidig vil jeg gerne takke bestyrelsen for vores konstruktive samarbejde, både når vi var enige og når vi ikke var.

Gitte Rasmussen

Professor og centerleder for Center for Social Practices and Cognition (SoPraCon) ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber. Hun er medlem af SDU’s bestyrelse som repræsentant for det videnskabelige personale.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 26.10.2023