Skip to main content
DA / EN

Rektoratets klumme

I hvilken grad dikterer kandidatreformen en transformation af SDU’s uddannelser?

Jeg forestiller mig SDU som en smuk, klassisk sejlbåd – hurtig og af høj kvalitet, ude på det store vand, hvor vejret er omskifteligt – nogle gange smukt, nogle gange barskt. Det er vigtigt, at de rigtige søkort er fundet frem, at vi er enige om kursen, og at alle kompetencer ombord kommer bedst muligt i spil. Vi skal være velkoordinerede og agile, når vejret slår om, og udnytte vores styrker i alt slags vejr.

Af Helle Waagepetersen, 29-09-2023

Vi arbejder i en omskiftelig verden. Blækket var knapt tørt fra et intensivt arbejde med institutionsplanen som svar på den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, da Reformkommissionen udgav sin første rapport, Nye Reformveje 1, i april 2022. Jeg ser klare aftryk fra Reformkommissionen i den kandidatreform, som endelig landede i slutningen af juni i år.

Kandidatreformen indebærer, at vi samlet set skal omlægge 30 % af pladserne på kandidatuddannelserne til kortere og/eller mere erhvervsrettede varianter. Der er fortsat mange detaljer, som vi ikke kender, og som der skal arbejdes med i kandidatudvalget, hvor alle universiteterne er repræsenterede ved rektorerne. Arbejdet i kandidatudvalget initieres i næste uge og forventes at vare i hvert fald ét år frem. Læs evt. yderligere i SDU-nyheden fra 28. juni 2023.

Vi ser ikke kun ind i en omlægning af en væsentlig del af vores kandidatuddannelser. Til næste år skal hele fremtidens uddannelsesinstitutionslandskab debatteres, og en reform af vores optagelsessystem er formentlig også på vej.

Dertil kommer en demografi med færre unge og forandrede søgemønstre – flere sabbatår og en øget mobilitet mod de største byer er formentlig en del af forklaringen. Der bliver samtidig kaldt på flere lokale universitetsuddannelser i det meste af vores region, og virksomheder og offentlige arbejdspladser vil have mere og højt specialiseret arbejdskraft. 

Det er lige her, jeg stopper op og håber, du ikke har givet op, for vi har brug for alle. Det bliver en kompleks og udfordrende, men også spændende tid, vi bevæger os ind i, hvor jeg ser frem til, at vi sammen skal skabe grundlaget for fremtidens universitetsuddannelser. Jeg mener, at SDU netop har det fundament og de forudsætninger, der skal til, for at vi kan komme stærkt ind i fremtiden. 

Vi har gjort et vigtigt fælles stykke forarbejde i udarbejdelsen af SDU's 2030-strategi: værdi, kvalitet, mennesker. I den har vi sat en ambitiøs og langsigtet kurs, hvor vi stiller skarpt på værdierne og prioriteringer. Det får vi brug for, når verden forandrer sig, og vi hele tiden skal have sigtet rettet mod, hvordan vi som universitet får skabt mest mulig værdi for den store indsats, vi hver eneste dag lægger i arbejdet med og rundt om vores undervisning og uddannelser.  

Kandidatreformen er bestemt ikke en blomst, der er groet i vores baghave, og vi har i hele vækstperioden ihærdigt forsøgt at påvirke resultatet.  Reformen har fået et mindre omfang end først frygtet, men det er stadig en meget stor opgave, vi har fået lagt foran os. Det er svært at spå om effekten af reformen, men det er lige her, vi skal ind og tage vores del af ansvaret for uddannelsernes fremtid. Vi er nødt til at tage rorpinden og – med udgangspunkt i vores værdier og prioriteringer – få sat sejlene rigtigt og være klar til at justere undervejs. Vi skal gøre det sammen, og vi skal udnytte vores styrker og med SDU’s 2030-strategi som overligger skabe fremtidens uddannelsesportefølje. 

Kandidatreformen dikterer mere samarbejde med erhvervslivet og offentlige arbejdspladser. SDU gør det allerede rigtigt godt. Vi har et solidt fundament for eksisterende samarbejder med erhvervsnetværk og kommuner, som jeg oplever er virkelig stærkt, og som vil få afgørende betydning i det arbejde, vi skal i gang med. Der ligger en bunden opgave foran os i at blive bedre til at skabe læring og uddannelse til mennesker i beskæftigelse. Vi har dén, og vi skal få opgaven omsat til mest mulig værdiskabelse for og med samfundet. 

Reformen tager nogle væsentlige skridt hen imod en større åbenhed for flere internationale studerende. Det er godt nyt, og jeg har ventet længselsfuldt på netop disse nye politiske vinde. Jeg mener, at talentfulde internationale studerende og attraktive internationale læringsmiljøer er afgørende for den videre udvikling af fremtidens SDU i international klasse.  

Vi har mange gode erfaringer at bygge på – og det ligger mig meget på sinde, at vi har fokus på, at internationalisering ikke kun handler om at skifte sprog. Vi skal tage ansvar for den fulde pakke af internationalisering, fra rekruttering af dygtige studerende til fastholdelse af de internationale kandidater i Danmark. Jeg oplever, at der er stort potentiale og vilje til at indgå i stærke partnerskaber med kommuner og erhvervsliv i vores region, som gerne vil understøtte netop dén dagsorden.

Det er vigtige og store forandringer – men jeg ser, at vi står et godt sted med et stort potentiale for at komme stærkt ind i fremtiden sammen. 

Helle Waagepetersen

Prorektor

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 29.09.2023