Skip to main content
DA / EN

Rektoratets klumme

Sexisme på de danske universiteter: Det kan vi ikke være bekendt!

Den 20. marts offentliggjorde VIVE og Uddannelses- og Forskningsministeriet en rapport, der kortlægger omfanget af forskellige former for sexisme rettet mod ph.d.-studerende på de danske universiteter.

Af Rektor Jens Ringsmose, 29-04-2024

Rapporten er baseret på svar fra mere end 5.000 tidligere ph.d.-studerende (ph.d.-studerende, der påbegyndte deres ph.d.-uddannelse i perioden 2010-2018), og der er taget såvel kvantitative som kvalitative metoder i brug.

Lad mig med det samme erkende, at en grundig gennemlæsning af rapporten efterlod mig rystet, frustreret og forstemt. Der er ikke plads til at gå i detaljer med tallene i denne klumme, men der er alt, alt for mange af vores – navnlig kvindelige – ph.d.-studerende, som har haft oplevelser med sexistiske hændelser under deres ph.d.-uddannelse. Alt for mange har været udsat for ”kønsnedværdigende adfærd”, ”seksualiseret nedværdigende adfærd” og ”uønsket fysisk kontakt og tvang” (læs mere her: https://www.vive.dk/da/udgivelser/sexisme-og-karriereforloeb-paa-danske-universiteter-kx0837gz/). Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt!

SDU er ganske vist det af de otte danske universiteter, hvor udfordringerne gennemsnitligt ser ud til at være mest begrænset, men det ændrer ikke en tøddel ved, at problemet – også på SDU – bedømt på VIVE-rapportens resultater har et alt, alt for stort omfang. 

På SDU har vi de seneste år igangsat en stribe initiativer, der skal bidrage til at skabe et arbejds- og studiemiljø frit for krænkende handlinger – blandt meget andet:

  • På SDUnet har vi samlet en række vejledninger, der beskriver, hvad en krænkende handling er, hvordan man forebygger krænkende handlinger, og hvordan man håndterer krænkende handlinger. Siden rummer også en guide for studerende, der er blevet udsat for krænkende handlinger (https://sdunet.dk/da/servicesider/hr/arbejdsmiljoe/kraenkende_handlinger ). 
  • I forlængelse af APV og trivselsmålingen i 2021 har alle lokale enheder på SDU fået til opgave at udarbejde en tids- og handlingsplan med henblik på at forebygge krænkende handlinger. 
  • Fra centralt hold tilbyder SDU bl.a. kompetenceudviklingstilbud og -kurser samt konsulentbistand. Fokus i disse tiltag er bestræbelser på at komme krænkende adfærd til livs. 

Derudover vil vi i ledelsen være særligt opmærksomme på tilbagemeldingerne i årets APV og trivselsmåling, der løber af stablen i efteråret. Er der områder eller medarbejdergrupper, hvor udfordringerne med sexisme og krænkende handlinger stadig er særligt udtalte, skal vi igangsætte nye initiativer. Samtidig må vi også erkende, at udfordringerne er kulturbårne – der findes ingen snuptagsløsninger. 

Lad mig afslutningsvis understrege, at vi på SDU vil have et trygt arbejds- og studiemiljø frit for krænkende handlinger. Ledelsen har et særligt ansvar, men et godt arbejdsmiljø er noget, vi skaber i fællesskab. Så lad os – i fællesskab – arbejde for, at ingen på SDU skal udsættes for det, som alt for mange af vores ph.d.-studerende indskrevet i perioden 2010-2018 har oplevet.  

Jens Ringsmose

Rektor for Syddansk Universitet

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 29.04.2024