Skip to main content
DA / EN

Uge 4: Information om tilpasningsprocessen

Den 21. januar blev det udmeldt, at tre hovedområder – Fællesområdet, Det Humanistiske Fakultet og Det Tekniske Fakultet – har behov for at gennemføre tilpasninger for at realisere budget 2021-2024.

Denne information er udarbejdet for at orientere interesserede medarbejdere om den igangværende proces. Du kan læse nærmere om møder og dialoger, forslag fra medarbejdere og frivillig fratrædelse.

Møder og dialog

Efter udmeldingen den 21. januar om, at tre hovedområder på SDU har behov for at gennemføre lokale tilpasninger i budget 2021, har der været afholdt lokale møder for at orientere medarbejdere nærmere om situationen og processen.

Forhåbentlig har du som medarbejder haft mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med både ledere og tillidsrepræsentanter, selv om det selvfølgelig er begrænset, hvad der kan siges om udmøntningen af tilpasningerne på nuværende tidspunkt.

Vi er midt i den del af processen, som vi kalder afværgefasen. Det vil sige, at vi undersøger mulighederne for at begrænse antallet af afskedigelser gennem andre tiltag: Frivillige fratrædelser, naturlig afgang, seniorordninger m.m., eller besparelser på driften eller nye indtægter/indtjeningsmuligheder.

Uvisheden om, hvad de økonomiske tilpasninger kommer til at betyde for den enkelte medarbejder, kan give anledning til bekymringer ikke mindst i en tid, hvor vi arbejder hjemmefra og kun kan mødes digitalt. Hvis du som medarbejder har behov for dialog, er du meget velkommen til at kontakte din leder, din tillidsrepræsentant eller HR-service.

På SDU har ledelsen et godt samarbejde med tillidsrepræsentanterne, og det gør sig også gældende i denne proces, hvor ledelsen på de tre hovedområder er i tæt kontakt med tillidsrepræsentanterne.

 

Forslag fra medarbejdere

Mange medarbejdere har ønsket at komme med forslag til at forbedre økonomien. Det er rigtig godt at mærke det store engagement.

Hvis du som medarbejder har et godt forslag, der kan bidrage til at finde de ønskede tilpasninger, er du velkommen til at give forslaget videre til din nærmeste leder.

Alternativt er det muligt at aflevere forslaget i en formular på https://sdunet.dk/da/personale/budget2021/budget2021_forslag.

Det kan f.eks. være ideer til omlægning af driften, nye indtjeningsmuligheder eller forenkling af opgaveløsninger.

Forslagene bliver samlet op og afleveret til dekaner eller universitetsdirektøren afhængig af forslagets karakter. Forslagene vil indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger om tilpasninger.

 

Frivillig fratrædelse

Hvis du gerne vil vide mere om de vilkår, SDU kan tilbyde til medarbejdere, som overvejer at ændre deres arbejdsliv, f.eks. gennem en frivillig fratrædelse, kan du tage en fortrolig samtale med din tillidsrepræsentant, din leder eller HR-service.

På SDUnet kan du læse de rammeaftaler, der er indgået om frivillige fratrædelser og se eksempler på hvordan en frivillig fratrædelse kan tage sig ud med hensyn til økonomi, tidsperspektiv og hjælp til kompetenceudvikling. Se sdunet.dk/budget2021 for mere information.

Hvis du som medarbejder er interesseret i at gå i dialog om en frivillig fratrædelse eller har andre ønsker om at ændre ansættelse, bedes du tilkendegive det til din tillidsrepræsentant, din leder eller til HR-service senest fredag 5. februar 2021.

Redaktionen afsluttet: 29.01.2021