Skip to main content

Uge 3: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Med ansættelsen af Jacob-Steen Madsen som ny chef for SDU IT er en vigtig afklaring på plads i den nye digitale organisation på it-området på SDU.

-Det er glædeligt, at der er progression i den proces, der skal lede til SDU’s nye organisering på it-området, siger Thomas Buchvald Vind.

-Med ansættelsen af Jacob-Steen Madsen er vi godt på vej – og jeg glæder mig til at kunne give en status på processen og præsentere et samlet chef- og lederhold på stormødet den 6. februar kl. 13-14, som alle medarbejdere i IT-service, SFEO og TEK IT har modtaget invitation til. 

Dialogforum

Ugens planlagte møde er blevet flyttet, men der er planlagt nyt møde i starten af næste uge (uge 4).

Spor A Ansættelser

  1. runde af ansættelsessamtaler til de tre lederstillinger i SDU IT (leder for hhv. IT Help, IT Apps og IT Base) og de to lederstillinger i SDU Digital (leder for hhv. transformation og design) gennemføres i denne uge. Efter planen er der 2. runde af samtaler i uge 4 og 5.

Der er nedsat to ansættelsesudvalg, som skal forestå ansættelsesprocesserne ift. de fem ledere.

De to ansættelsesudvalg består af følgende personer:

SDU Digital – ansættelsesudvalg

Digitaliseringschef Bue Ravn Andersen

Chefkonsulent Claus H. Bonnesen, TEK - fakultetsperspektiv

Udvikler Kevin Gram, SFEO og kontorfuldmægtig Louise Thorbek Andersen, IT-service – medarbejderperspektiv

Fuldmægtig Kurt Bilde, Kommunikation - TR-perspektiv

SDU IT – ansættelsesudvalg

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

Chef for SDU IT Jacob Steen-Madsen

Chefkonsulent Michael Håhr Larsen, SFEO – fakultetsperspektiv

IT-koordinator Lars Kraght, IT-service og specialkonsulent Jens Kohrt, IT-service og IT-medarbejder Thomas Iversen - medarbejderperspektiv

Databaseadministrator Palle Nygaard Hansen - TR-perspektiv

Spor B Personaleledelse

Medarbejdersamtalerne afsluttes i denne uge, hvorefter transitionsprojektet opsamler de indkomne input og udarbejder forslag til placering af medarbejdere i den nye organisation. Universitetsdirektøren træffer i dialog med cheferne for SDU IT og SDU Digital endelig beslutning om placering af de enkelte medarbejdere i slutningen af januar. Det er planen, at placering af medarbejdere kan udmeldes i uge 6.

Efter nogle måneder i den nye organisation gennemfører den modtagne leder en opfølgende samtale med medarbejderen om opgaver, placering og udviklingsmål.

På tirsdagens ledermøde pegede de nuværende lederne i IT-Service, på SFEO og på TEK-IT på relevante medarbejdere, der kan være indgå i arbejdet med de forskellige arbejdspakker. Derudover er interesserede medarbejdere også meget velkomne til at byde ind til projektleder Rikke Helmer-Hansen (riro@sdu.dk), hvor de tænker, at de kan bidrage.

Spor C Faglige opgaver

Transitionsledelsen har fokus på fortsat sikker drift efter 1. april 2020. For at skærpe dette fokus har transitionsleden drøftet en opdateret tids-og projektplanen, sådan at igangsættelse af de rigtige arbejdspakker prioriteres. Den opdaterede tids- og projektplan kan ses her 

Konkret er følgende arbejdspakker sat i gang og kan findes her:

På sit næste møde behandler transitionsledelsen derudover følgende arbejdspakker med henblik på, at de også kan sættes i gang:

  • Compliance & Sikkerhed
  • LAB/Forsknings IT
  • Undervisningslokaler
  • Indgange

Efter stormødet 11. december fremgik det af nyhedsbrevet i uge 50, at der fortsat var åbne spørgsmål om opgaveplaceringen, eksempelvis vedrørende placering operationel sikkerhed, udvikling af middleware og konfigurationer og projektledelse i relation til pmo og transformation i SDU Digital. Transitionsledelsen har besluttet, at projektledere placeres i Design, som det også tidligere er udmeldt. Spørgsmålene om placering af opgaver vedr. operationel sikkerhed samt udvikling af middleware og konfigurationer afklares med snarest muligt med de nye områdechefer for SDU Digital og SDU IT.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 16.01.2020