Skip to main content

Uge 50: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Rigtig mange af medarbejderne i SFEO, TEK-IT og IT-service havde valgt at bruge deres onsdag eftermiddag (den 11. december) på stormødet i O100, hvor de fik en status på den proces, der skal lede til den nye digitale organisation den 1. april 2020.

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind benyttede lejligheden på stormødet til at understrege, at den nye digitale organisation skal baseres på de fælles pejlemærker; brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og robust fundament. Det er pejlemærker, som udstikker retningen for den måde, hvorpå medarbejdere fremover skal arbejde.

-Det handler om, at vi vil forstå og hjælpe brugerne, være på forkant af digitaliseringen og samarbejde på tværs af kompetencer, lød det fra Thomas Buchvald Vind.

Enkelte deltagere udtrykte bekymring for siloopdeling i den kommende organisation mellem SDU IT og SDU Digital.

-Det er bestemt ikke intentionen at skabe siloer. Tværtimod skal vi være bevidste om hvilke kompetencer, som vi skal bringe sammen på tværs af afdelingerne for at levere fremragende it-ydelser til brugerne og forretningen. Det er naturligvis vigtigt at kigge på samarbejdsfladerne mellem SDU IT og SDU Digital. De nye afdelinger er ikke lukkede siloer, men huse hvor medarbejderne bor, mens arbejdslivet i høj grad leves på gaderne mellem husene, sagde Thomas Buchvald Vind.

-Jeg vil gerne kvittere medarbejderne for det store fremmøde. Det er i dialogen med hinanden, at vi får de relevante synspunkter frem, som kan kvalificere processen yderligere i forhold til at skabe den bedst mulige digitale organisation. Vi er på en rejse, hvor vi undervejs bliver klogere på den nye digitale organisation ved hjælp af involvering blandt andet via ansættelsesudvalg og arbejdergrupper, sagde Thomas Buchvald Vind.

Efter den fælles samling i O100 gik deltagerne til Medietorvet, hvor seks bemandede stationer gav deltagerne mulighed for at få yderligere information om indholdet i de nye afdelinger.

Se slides fra stormødet

Dialogforum

Der har ikke været møde siden onsdag den 4. december. Næste møde i Dialogforum afholdes på mandag den 16. december.

Spor A Ansættelse
I perioden frem til etableringen af den nye digitale organisation den 1. april 2020, medvirker lederne i IT-service og SFEO til, at etableringen bliver succesfuldt gennemført.

Etableringen af den nye digitale organisation betyder at IT-service, SFEO og TEK-IT nedlægges, og at lederstillingerne i de pågældende enheder derfor bortfalder.

Det er i den forbindelse aftalt følgende med de nuværende ledere:

  • Kurt Gammelgaard Nielsen stopper på SDU med udgangen af marts 2020
  • Tim Kirketerp stopper på SDU med udgangen af marts 2020
  • Claus Trap fortsætter som chefkonsulent i den nye digitale organisation
  • Jørgen Minet fortsætter som ingeniør i den nye digitale organisation
  • Pia H. Jensen fortsætter som it-arkitekt i den nye digitale organisation
  • Jan Pedersen fortsætter som chefkonsulent på SAMF

Beslutningen om Claus, Jørgen og Pias endelige placering i den nye digitale organisation træffes samtidig med beslutningen om placeringen af de øvrige medarbejdere.

Der offentliggøres jobopslag for de fem lederstillinger i SDU IT og SDU Digital den 18. december.

Ansøgningsfristen til stillingen som chef for SDU IT udløb tirsdag den 10. december. Den videre ansættelsesproces er nu indledt og forventes at være afsluttet i midten af januar 2020 med ansættelse af en ny chef. Det betyder, at den kommende chef for SDU IT vil kunne være med til ansættelsesprocesserne af lederne i SDU IT.

Spor B Personaleledelse
Medarbejdersamtalerne er nu i gang og fortsætter indtil uge 3 i januar.

Medarbejdersamtalen er et tilbud til den enkelte medarbejder om en samtale med den afgivende leder om hovedopgaver, placering og langsigtede udviklingsmål. Medarbejderen har mulighed for at udfylde et skema før mødet om opgaver, som medbringes til samtalen med lederen. Efter samtalerne opsamler transitionsprojektet input og udarbejder forslag til placering af medarbejdere i den nye organisation. Universitetsdirektøren træffer endelig beslutning om placering i slutningen af januar.

Efter nogle måneder i den nye organisation gennemfører den modtagne leder en opfølgende samtale med medarbejderen om opgaver, placering og udviklingsmål.

Spor C Faglige opgaver
Efter stormødet den 11. december vil transitionsprojektet opsamle input fra medarbejderne og vurdere, hvordan disse input skal indarbejdes i arbejdspakker. Der er fortsat åbne spørgsmål om opgaveplaceringen, eksempelvis vedrørende placering operationel sikkerhed, udvikling af middleware og konfigurationer og projektledelse i relation til pmo og transformation i SDU Digital. Transitionsledelsen vil snarest afklare disse spørgsmål.

De næste arbejdspakker som igangsættes i løbet af december/starten af januar vil være opgaver på fakulteterne (C1_3), fysisk placering af de nye afdelinger (C1_8) og fora og udvalg (C2_1).

Tidsplan

Fremadrettet er det muligt at finde en tidsplan frem til den 1. april samt for at følge med i de enkelte arbejdspakker indenfor de tre spor; Ansættelse, Personaleledelse og Faglige opgaver. Arbejdspakkerbeskrivelser offentliggøres løbende på SDUnet efterhånden, som de bliver godkendt af transitionsledelsen.

Se tidsplanen

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 12.12.2019