Skip to main content

Uge 6: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Med ansættelsen af ledere i SDU IT og SDU Digital samt placering af medarbejdere i afdelingerne i SDU IT og SDU Digital begynder rammerne for den nye digitale organisation på it-området at tage form.

-Vi står et vigtigt sted lige nu; nye ledere er fundet, medarbejderne er placeret og forberedelserne frem mod 1. april er intensiveret. Vi er kommet godt fra land siden november, om end vi ikke er i mål endnu. Det er nu, at vi i fællesskab skal undgå skærene og sejle skibet sikkert i havn, men med den store medarbejderopbakning tør jeg godt spå, at vi nok skal komme sikkert frem, siger Thomas Buchvald Vind.

Stormøde

Rigtig mange af medarbejderne havde valgt at bruge eftermiddagen i dag på stormødet i U46, hvor de hørte universitetsdirektøren give en status på den proces, der skal lede til den nye digitale organisation den 1. april. Der var desuden også lejlighed til at hilse på de nye ledere, som fremover ska stå i spidsen for organisationen. 

Thomas Buchvald Vind kvitterede for fremmødet til stormødet og benyttede lejligheden til at understrege, at den nye digitale organisation skal baseres på de fælles pejlemærker; brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og robust fundament. Det er pejlemærker, som udstikker retningen for den måde, hvorpå medarbejdere fremover skal arbejde og som understøtter, at vi vil forstå og hjælpe brugerne, være på forkant med digitalisering og samarbejde på tværs af kompetencer.

Der blev bl.a. spurgt ind til hvordan medarbejdertrivslen vil blive sikret i de nye store afdelinger. Thomas Buchvald Vind var enig med medarbejderen i, at det er en væsentlig pointe og et vigtigt opmærksomhedspunkt, som ledelsen vil kigge ind i.

Socialt arrangement

En af deltagerne foreslog til forsamlingens store applaus om ikke det var en god idé med et stort fælles socialt arrangement for alle.

-Det er et rigtig godt forslag, som jeg vil tage med tilbage – og så vender vi tilbage, når vi har fundet en dag, lød svaret fra universitetsdirektøren.  

Se slides fra stormødet

Spor B Personaleledelse

Alle medarbejdere er nu placeret i den digitale organisation, og der er udsendt en mail med den konkrete fordeling. Alle medarbejdere vil blive tilbudt en opstartssamtale med den modtagende leder i løbet af april samt en opfølgningssamtale inden udgangen af august.

Spor C Faglige opgaver

Arbejdspakkerne om Indgange og lab-it/forsknings-it er godkendt af transitionsledelsen og er igangsat. Tovholderne er henholdsvis Claus Trap Christensen og Jørgen Minet.

Se oversigt over arbejdspakkerne

Der er blevet afholdt workshops i arbejdspakkerne om Undervisningslokaler og Indgange, og der er desuden planlagt en workshop i forbindelse med arbejdspakken om E-læring, som afholdes i morgen. Der har til de enkelte workshops været inviteret medarbejdere med fra mange del af den digitale organisation og fra SDU i det hele taget.

Vedr. arbejdspakken om Fysik:

I øjeblikket pågår der et arbejde med at afdække de nuværende lokaler, som anvendes af SFEO, TEK-IT og IT-service, som grundlag for placering af SDU Digital og SDU IT. I arbejdspakken bliver der opstillet en række principper for den fysiske placering i den nye digitale organisation, som godkendes af Jacob-Steen Madsen og Bue Raun Andersen. Dette arbejde tager udgangspunkt i de fem fælles pejlemærker for måden, hvorpå medarbejderne fremover skal arbejde. De fælles pejlemærker er brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og robust fundament. Som tidligere udmeldt vil der fortsat fysisk være it-medarbejdere på Gydehutten, på SAMF og på TEK efter 1. april.

Efter planen vil den fysiske placering blive offentliggjort i uge 11.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 06.02.2020