Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 43 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du læse om baggrund og status på analysen.

Baggrunden for analysen

Analysen er sat i værk, for at SDU bedst muligt kan blive i stand til at imødegå de udfordringer, som forventes indenfor de kommende år. Der ventes politiske reformer af universiteternes optag og udbud i hele landet (regionalisering), internationalisering, færre unge til at søge mod SDU, og så kommer der et nyt studieadministrativt system.

Et eksempel på område, hvor SDU skal tilpasse sig, er efter- og videreuddannelse: SDU forventer at se ind i et lavere optag af heltidsstuderende og ønsker at øge optaget af deltidsstuderende, der søger efter- og videreuddannelse. Deltidsstuderende kan have andre krav og behov end heltidsstuderende, og denne nye balance vil kræve noget andet af SDU og SDU’s uddannelsesadministration. Her kan analysen af uddannelsesadministrationen bl.a. afdække hvilke behov, der er for tilpasninger.

Status for analysen

Konsulenthuset Carve er i gang med at identificere hvilke ledere, der vil være relevante for dem at gå i dialog med i forbindelse med analysen. Carve har gennemgået en del skriftligt materiale vedr. SDU’s uddannelsesadministration og har brug for input fra forskellige ledere på SDU til at få et fuldendt overblik over uddannelsesadministrationen. Herfra kan Carve begynde at udarbejde anbefalinger til, hvad SDU’s uddannelsesadministration skal kunne fremadrettet.

Carve forventer at tale med relevante ledere i november.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 27.10.2022