Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 47 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du blive opdateret på status for kortlægningen og udarbejdelsen af en vision.

Status på kortlægningssporet

Carve fortsætter rækken af interviewmøder med ledere, der har ansvar for studieadministrative opgaver. Det drejer sig både om knapt 30 ledere på fakulteterne og i fællesområdet. Langt de fleste interviews vil være gennemført ved udgangen af november; alle interviews forventes gennemført i begyndelse af december. Så vidt muligt afholdes interviewene som fysiske møder på SDU, men der afholdes også onlinemøder.

Lederinterviewene er et meget centralt bidrag til et mere fuldendt overblik over SDU’s uddannelsesadministration og ikke mindst de oplevede udfordringer og mulige forbedringer. Kortlægningen af studieadministrative opgaver er et vigtigt grundlag for at kunne udarbejde en vision.

Status på visionsporet

I denne uge blev der afholdt møde mellem følgegruppen og Carve. Her blev der arbejdet med de rammevilkår, som SDU’s uddannelsesadministration er underlagt. Nogle rammevilkår går på tværs af universitetssektoren, og nogle er særegne for SDU. På baggrund af følgegruppens input arbejder Carve videre med at formulere en vision for, hvad SDU’s uddannelsesadministration skal kunne om 3-5 år.

Visionen tager afsæt i forandringer rundt om universitetet i forhold til politiske reformer (f.eks. regionalisering, nyt optagelsessystem), økonomiske forandringer (f.eks. øget fokus på efter- og videreuddannelse), socio-demografiske skift (f.eks. faldende ungdomsårgange) og nye teknologier (f.eks. nyt studieinformationssystem).

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 24.11.2022