Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 48 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du blive opdateret på status for kortlægningen og udarbejdelsen af en vision.

Status på kortlægningssporet

Carve er fortsat i gang med rækken af interviewmøder med ledere, der har ansvar for studieadministrative opgaver. Ved udgangen af denne uge er der gennemført 21 interviewmøder i fællesadministration, på fakulteter og på alle campusser. Interviewene har været åbne og med lyst til at fortælle, hvilket har stor værdi for analysen. Tak for det!

Styregruppen har besluttet, at der også skal gennemføres interviews med ledere på to institutter på hvert fakultet samt med fakulteternes kommunikationsledere, som har vigtige opgaver inden for rekruttering af nye studerende. Det vil bidrage med et mere fuldendt billede af SDU’s uddannelsesadministrative opgaver.

Der en god fremdrift i kortlægningen, men de yderligere interviewmøder skubber tidsplanen for den færdige analyse, der således forventes klar medio januar.

Status på visionsporet

Carve arbejder ligeledes videre med udviklingen af en vision for, hvad SDU’s uddannelsesadministration skal kunne om 3-5 år.

Visionen tager afsæt i forandringer rundt om universitetet i forhold til politiske reformer (f.eks. regionalisering, nyt optagelsessystem), økonomiske forandringer (f.eks. øget fokus på efter- og videreuddannelse), socio-demografiske skift (f.eks. faldende ungdomsårgange) og nye teknologier (f.eks. nyt studieinformationssystem).

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 01.12.2022