Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 49 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du blive opdateret på status for kortlægningen og udarbejdelsen af en vision.

Status på kortlægningssporet

Rækken af interviewmøder med ledere fortsætter i denne uge. Alle interviewene er vigtige bidrag til at kortlægge SDU’s uddannelsesadministration. Interviewene var først tænkt at omfatte ledere med ansvar for studieadministrative opgaver på fakulteterne og i fællesadministrationen, men blev efter styregruppens beslutning udvidet til også at omfatte studieadministrative ledere på to institutter fra hvert fakultet samt fakulteternes kommunikationsledere, som har centrale opgaver i studierejsens begyndelse med at rekruttere nye studerende. Ved udgangen af næste uge afsluttes interviewmøderækken, der vil omfatte i alt 33 interviews.

Status på visionsporet

Parallelt med kortlægningen og afholdelsen af interviewmøderne er Carve i gang med at konsolidere og bearbejde data til den endelige kortlægning, analyse og vision, som forventes klar medio januar.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 08.12.2022