Skip to main content
DA / EN

Eksamensuregelmæssigheder

Om den sagsbehandlende enhed
 Efter skriftlig delegation fra Rektor, varetager det uddannelsesjuridiske team (Uddannelsesjura & Registratur, SDU Studieservice) bl.a. sagsbehandlingen i sager vedr. formodede uregelmæssigheder under prøver aflagt ved SDU.
 
Teamet består af:
  • Britt Kjeldsen, juridisk specialkonsulent (4687)
  • Louise Vedel-Hartz, juridisk fuldmægtig (2972)
  • Jesper Hedegaard Vesterbæk, chefkonsulent  (4471) 

Spørgsmål til sagsbehandling af sager, praksis vedr. afgørelser, vurdering af sager, procedure for indberetning m.fl. kan rettes til uddannelsesjura@sdu.dk

Procedure for indberetning af sager vedr. formodede eksamensuregelmæssigheder
På denne underliggende side findes procedurebeskrivelsen som følges når mistanke om eksamensuregelmæssigheder opstår
Regelgrundlag

Sager vedr.  formodede eksamensuregelmæssigheder behandles med udgangspunkt i § 2 og § 3 i ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved SDU”. Ved afgørelser om begrundet eksamenssnyd sanktioneres der efter § 6 i samme regelsæt. 

Sidst opdateret: 04.12.2023