Skip to main content
DA / EN

Om SU

SU-Studieaktivitetskontrol

SU-Studieaktivitetskontrol kan afføde forespørgsler mange steder i uddannelsesorganisationen.

SU-teamet er i gang med den halvårlige SU-studieaktivitetskontrol.  Iflg. SU-reglerne må studerende være max. 30 ECTS forsinkede i deres uddannelse. Forsinkelsen beregnes ud fra det antal SU-klip, der er brugt på uddannelsen målt i forhold til de antal ECTS-point, den studerende har bestået på uddannelsen. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil mellem den 4. og 5. april 2023 udsende partshøringsbreve om eventuelle stop af SU´en fra den 1. maj 2023 til de studerende, der ikke opfylder aktivitetskravet. SU-teamet kommunikerer via diverse kanaler til de berørte studerende, om hvorledes de skal forholde sig.

Hvis en studerende har fået en dispensation af Studienævnet, skal man være opmærksom på, at den ikke gælder for SU.
Hvis man er forsinket mere end 30 ECTS, bliver SU’en stoppet, uanset om man i studiesammenhæng har fået dispensation fra studienævnet. Den studerende kan genoptage sin SU, når forsinkelsen er indhentet.

Hvis en studerende er blevet forsinket pga. sygdom eller andre særlige forhold i en periode, hvor vedkommende har modtaget SU, kan den studerende søge om tillægsklip.

Henvendelser bedes henvist til SU-teamet på SDU. De studerende finder SU-teamets hjemmeside via menuen på deres studieside mitsdu.dk/su.

Vil du vide mere?

Læs om studieaktivitet her.

 
Redaktionen afsluttet: 31.03.2023