Skip to main content
DA / EN

Om regler

Hvordan passer kunstig intelligens sammen med vores læringsmetoder

På SDU vil vi genbesøge reguleringer til vores studerende

Det er næppe gået mange forbi, at kunstig intelligens eller AI har fundet nye anvendelsesformer siden lanceringen af tjenesten ”ChatGPT”.

Anvendelsen af denne tjeneste, og tilsvarende former for AI, rejser nye store og relevante spørgsmål til universitetets læringsmetoder, og de måder vi designer prøver og eksaminer på.  

Meget er pludselig muligt, og en lang række af vores formuleringer om brug af digitale hjælpemidler er ikke længere tidssvarende eller præcise nok. 

På SDU har vi intention om at favne de nye muligheder. Vi gør det på måder, der sikrer, at vi fortsat ved, at den enkelte studerende møder vores læringsmål - herunder opfylder krav om individualitet i sine produkter. 

Hvad betyder det

Vi går ind i en periode, hvor vi vil genbesøge de reguleringer, som er rettet til vores studerende og sikre, at de kan rumme en virkelighed, hvor AI er kommet for at blive. Dette arbejde vil ske både fagnært og på SDU-niveau. Uddannelsesrådet vil begynde med rammesætningen af arbejdet på et af dets kommende møder.

Vil du vide mere eller har du input

Spørgsmål og konkrete udfordringer kan altid gives til Uddannelsesjuridisk team på Uddannelsesjura@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 26.04.2023