Skip to main content
DA / EN

Om udbud

Hvad betyder det for studerende

Lukning af udbud

Når et udbud lukker, efterlader det naturligt spørgsmål bl.a. hos studerende, der er indskrevet eller gerne vil søge ind på det pågældende udbud. Udbud kan her både dække over en uddannelse, en linje, en profil eller et fag.

Nogle spørgsmål er af faglig karakter, mens andre spørgsmål er mere generelle og ikke kun koblet til lukning af et bestemt udbud.

Spørgsmål af generel karakter er samlet i en Q&A, som er tilgængelig på MitSDU.

Q&A’en giver eksempelvis svar på følgende:

  • Hvorfor lukker SDU udbud?
  • Kan studerende blive hørt, gøre indsigelse eller klage ifm. beslutning om lukning af udbud?
  • Hvilke muligheder har studerende, der er i gang med at søge ind på en uddannelse, som skal lukkes?
  • Hvad betyder det for indskrevne studerende, at et udbud skal lukkes f.eks. med hensyn til projektorienteret forløb, internationale forhold, beståede resultater og eksamensbevis eller mulighederne for at søge ind på f.eks. kandidatuddannelser?

Vil du vide mere?

Find og læs Q&A’en på MitSDU her.

Redaktionen afsluttet: 09.05.2023