Skip to main content
DA / EN

Om SPS

En glædelig nyhed

Støtte til studerende med ordblindhed

SDU har vundet udbuddet

Støtten til ordblinde studerende hører under SPS-ordningen, hvilket betyder, at den finansieres eksternt gennem ansøgninger til og bevillinger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Aftalen med STUK er i udbud hvert fjerde år, hvor interesserede aktører således kan byde på opgaven. Senest har der været en udbudsrunde i december 2022, hvor SDU bød på opgaven, der nu omfatter støtte på alle lange videregående uddannelser i Region Syddanmark. 

I april fik SDU den glædelige nyhed fra STUK, at vi har vundet udbuddet, og vi beholder derfor opgaven i huset.

Hvad indebærer støtten

Støtten til ordblinde studerende på SDU varetages af et lille team af akademiske læse-/skrivevejledere, ansat i SDU Studieservice.

Støtten omfatter test for ordblindhed, afklaring, instruktion i brug af IT-hjælpemidler og studiestøtteti-mer. Studiestøttetimer kan fx indeholde støtte til skriftlige opgaver, læsestrategier, notatteknikker og implementering af IT-hjælpemidler i studiehverdagen.

Udover støtten til de ordblinde studerende tilbydes også støtte til et mindre antal studerende med til-svarende læse-/skrivevanskeligheder fx som følge af hjernerystelse.

Vil du vide mere?

mitsdu.dk/sps kan alle læse mere om specialpædagogisk støtte.

 
Redaktionen afsluttet: 11.05.2023